Referat fra trenerforum 13.03.13

Kampledelse var dagens tema. 

2015-11-11
Anders

Til stede: Anders Mortensholm, Bjørn Frode Strand, Bjørnar Øien, Thomas Veland, Brede Tokvam, Magnus Haukvik, Eirik Kjønø, Bjørn Thuestad, Robert Erlandsen, Pål Morten Fossen, Christoffer Kydland, Boye Andersen, Christoffer Hylland, Ola Andersen og Johan Olav Brevik.

Fraværende: Marius Gisvold, Daniel Aas Elvegård, Jan-Kjell Larsen og Mats Gran.

Temaet for årets nest siste trenerforum var kampledelse. Vi åpnet med å diskutere treneren som en del av laget. Måten treneren oppfører seg på vil i stor grad påvirke adferden til spillerne og lærings- og prestasjonsmiljøet i gruppa. Både hva angår dommeravgjørelser, adrenalinøyeblikk og hvordan trenerens (mangel på) entusiasme fungerer som premissleverandører ovenfor både foreldre, spillere, motstanderlag og dommer.

Der hvor vi de siste årene har brukt kampen som en læringsarena, har vi kanskje glemt å bruke kampen som en arena for å bygge mestringsfølelse. Rent konkret vil dette si at vi i større grad enn tidligere ønsker å fokusere på sluttresultatet av kampen som en kilde for mestringsfølelse for våre spillere. Samtidig må ikke dette gå på akkord med våre mål og verdier. Det handler om å være hel ved i møte med omverden.

Videre diskuterte vi forberedelsene inn imot kamp. Faste rutiner for å forberede spillerne fysisk, taktisk og mentalt på å prestere opp mot sitt beste. Vi gikk også gjennom et dokument utarbeidet av Sportslig Ledelse kalt «Oppgaver i kamp». Her belyste vi hvordan man kan sette seg konkrete taktiske målsettinger inn imot hver kamp, jobbe målrettet mot å nå disse og evaluere i pausen og etter kampen i hvor stor grad man klarte å nå målet sitt.

Vi belyste også at kampledelse dreier seg både om coaching på taktikk og coaching på innsats. Taktisk handler det om å få flest mulig til å tenke det samme samtidig så ofte som mulig. Og når man gir feedback underveis i kampen må man sørge for å gi feedback til spillerne uten ball, gjerne på posisjonering og bevegelser. Pasningsvalg og andre ballføreroppgaver må spillerne selv få finne løsningen på.

Som et eksempel på kulturbygging og coaching på innsats, holdninger og motivasjon trakk vi frem Erik Hamrén og hans jobbing med attityd i Rosenborg. Vi problematiserte litt rundt attityd-begrepet og hvordan man kan bruke treninger og kamper til å få frem attityd i spillerne. Vi trakk også frem noen videobilder fra Readylag i kamp og diskuterte rundt den kampledelsen vi så. Spesielt brukte vi tid på hvordan man skal reagere etter scoringer og hvordan man kan bygge en kultur som er robust mot å gjøre feil.

Når kampen er ferdig skal man ha en debrief og på sikt en analyse. Ved å bruke «Oppgaver i kamp» kan man enklere evaluere prestasjonen i pausen og rett etter kamp. Vi diskutere også hvor dyp en analyse kan være rett etter kampslutt når spillerne er fokuserte på resultatet, enkelthendelser i kampen og hjemreisen.

Innen 24 timer etter kampslutt skal det foreligge et kampreferat på lagets nettside. Dybde og omfang på kampreferatet kan man bestemme selv.