Referat fra trenerforum 27.februar 2013

Tema: Treningsplanlegging.

2015-11-11
AndersHS

Deltakere: Anders Mortensholm, Bjørn Frode Strand, Bjørnar Øien, Brede Tokvam, Daniel Elvegård, Magnus Haukvik, Mats Gran, Bjørn Thuestad, Robert Erlandsen, Pål Morten Fossen, Christoffer Kydland, Boye Andersen, Diarmid Loudon og Ola Andersen.

Fraværende: Thomas Veland, Marius Gisvold, Chris Hylland, Eirik Kjønø, Johan Olav Brevik og Jan Kjell Larsen.

Onsdag 27.februar handlet trenerforumet om treningsplanlegging. Vi innledet med å snakke om trenerens forberedelser til å prestere. Det å ha spist et stort måltid to timer før trening kan bidra til at trenerne har mer energi å gi til spillerne på trening. Vi snakket også om betydningen av å komme i god tid for å kunne ha kontroll på både utstyr, areal, mål og spillersamtaler. Øktplanene må være planlagte i god tid før treningen starter og økten må settes inn i en teknisk og taktisk kontekst for spillerne.

Videre belyste vi at vår funksjon som fotballtrener er primært å utvikle gode mennesker – å være «more than a coach». Dette kan vi være med på å påvirke gjennom å skape en garderobekultur og ha spillersamtaler før og etter trening.

Flere av trenerne ble utfordret på uttrykket «hel ved». Vi besøkte Smeruds univers hvor vi fikk litt innsyn i hvordan man kan påvirke spillere gjennom måten man er på, ikke bare hva man gjør. Vi så også på hvordan man kan bruke Readykoden i praksis for å skape gode rammer rundt treninga.

Etter en liten pause med frisk luft hadde vi et dykk inn i hva fotballspillet består av. Vi så på hvilke ferdigheter som prioriteres til hvilken alder, hvordan vi deler inn fotballspillet i faser og underfaser, hvordan spillestilen vår er i de ulike spillfasene og hva som er sentrale fotballferdigheter å beherske med den måten vi ønsker å spille fotball på.

Klubben har egen treningsmodell som beskriver hvordan vi ønsker å trene for å få til å spille slik vi beskriver i spillemodellen. Vi problematiserte rundt ulike øvelser og hvordan vi kan manipulere øvelser til å påvirke den delen av spillet vi ønsker.

Videre diskuterte vi hvordan spillemodellen og treningsmodellen legger grunnlaget for en taktisk og teknisk kalender for øktplaner. Vi kom også inn på individualisering i treningen. Hvordan kan vi forholde oss til og bruke skadede spillere, hvordan kan vi legge til rette for rollespesifikk trening på fellestreninger, hvordan kan vi bruke posisjoner på banen for å påvirke spillerens utvikling.

Avslutningsvis gikk vi gjennom sentrale treningsprinsipper som må ivaretas på hver trening. Her var vi innom aktivitetsprinsippet, variasjonsprinsippet, spesifisitetsprinsippet og flytsonemodellen. Til slutt skisserte vi en øktplanstruktur som inneholdt 1) kom forberedt, 2) spilleroppfølging, 3) Innledende samtale, 4) Oppjogg, 5) Teknisk ferdighet, 6) Teknisk ferdighet i taktisk spillfase, 7) Spillfase i samspill med andre spillfaser i kamp, 8) Spilleroppfølging og 9) hjelp til egentrening.