Referat fra Trenerforum onsdag 6.februar 2013

Tema: Sportslig rammeverk

2015-11-11
AndersHS

Til stede: Bjørn Frode Strand, Bjørnar Øien, Anders Mortensholm, Thomas Veland, Brede Tokvam, Magnus Haukvik, Bjørn Thuestad, Ola Andersen, Eirik Kjønø, Pål Morten Fossen, Chris Hylland og Marius Gisvold.

Gjest: Johan Olav Brevik.

Fraværende: Daniel Elvegård og Boye Andersen.

Møtet startet med pizza og en oppdatering på hva som skjer i klubben for tiden. Her brukte vi ekstra tid på spillerlogistikken rundt G98 som i fjor spilte om opprykk til G14-1.divisjon.

Første øvelse var å skrive ned hvilke tre øvelser vi bruker oftest på trening og hva vi bruker disse øvelsene til å trene på. Bildet som kom frem var at de fleste coacher mye på delferdigheter som er viktige i etablert angrepsspill, som orientering før ballmottak og pasningsvalg. Ut ifra dette diskuterte vi hvordan vi kan få fokus på å trene på hele fotballspillet, ikke bare utvalgte ferdigheter, spesielt innenfor etablert angrepsspill. Vi ble enige om at den foreliggende øvelsesbanken er fleksibel til å kunne trene hele spillet og at coachingen til hver enkelt trener er nøkkelen for å få brukt øvelsene til å trene på hele fotballspillet.

Deretter så vi på hvordan vi kan få større engasjement, utstråling og entusiasme ute på treningsfeltet og i kampledelsen vår. Vi har tidligere hatt stille og rolige pedagoger, men ønsker nå å bevege oss mer i en energisk retning for våre trenere.

På spørsmål om hva vi var fornøyde med i Ready kom det mange interessante svar. Ting som ble nevnt var dedikasjon og oppfølging fra trenerne, sportslig innhold og klubbfølelse.

Mer usikre ble vi da spørsmålet om hva brukerne av Ready Fotball kan være misfornøyde med. her snakket vi spesielt rundt utfordringene med tydelighet på informasjon, både fra trener til foreldre/spillere og fra Sportslig Ledelse til hvert enkelt lag.