Referat fra trenerforum 23.jan 2013

Tema: Trener-utøver relasjonen

2015-11-11
Anders

Referat trenerforum 23.januar 2013

I løpet av januar har klubben fått på plass et helhetlig «studieprogram» for våre ungdomstrenere. Onsdag 23.januar gjennomførte vi del 2 i denne rekken med trenerforum. Uken tidligere hadde vi en god gjennomgang av hvilke rammer rundt laget som måtte være på plass før coaching og treningsgjennomføring ble det viktigste.

Vi startet seansen med å se video av en Readytrener og hva som kjennetegner oppførselen hans ute på feltet. Deretter trakk vi en parallell til den som angivelig er verdens beste på trener-utøver relasjonen i fotball, Jose Mourinho.

Gjennom diskusjon belyste vi hva som var gevinsten av å bli bedre på trener-utøver relasjonen og hva tapet kunne være dersom vi var svake på dette.

Spillersamtaler ble tatt opp og diskutert som et verktøy for å jobbe med trener-utøver relasjonen. Her kom vi frem til at spillersamtalen kan inneholde både et kulturelt/mellommenneskelig fokus og et fotballferdighetsutviklende fokus. Disse spillersamtalene kan følges opp både på trening i kamp og utenfor fotballaktivitet.

Vi så også nærmere på et klubbdokument kalt «Trygge barn og ungdommer» som omhandlet regler og retningslinjer for voksnes oppførsel når de er sammen med barn og ungdom.

Lead by example var et uttrykk vi diskuterte litt rundt og kom belyste hvordan dette kan påvirke trener-utøver relasjonen. Spesielt så vi på det å invitere til fortrolighet, rettferdighet og et forutsigbart adferdsmønster.

Videoer av trenere og utøvere ble diskutert. Spesielt gikk vi nærmere inn på Mourinho og hva spillere sier om hans trener-utøver relasjon.

G97 har videreutviklet en mal for individuell kartleggingssamtale som vi gikk gjennom og belyste styrker og muligheter ved.

Dessverre fikk vi ikke tid til å gå gjennom casene, men alle anbefales å bruke tid på disse i power pointen som ligger på våre nettsider.