Referat fra Trenerforum onsdag 16.januar 2013

Tema: Rammene rundt laget

2015-11-11
Anders

Til stede: Anders Mortensholm (Utviklingssjef, A), Bjørn Frode Strand (Sportssjef), Bjørnar Øien (Fotballkoordinator, J19, J01), Thomas Veland (G19), Brede Tokvam (G97), Magnus Haukvik (G98), Eirik Kjønø (G99-1), Bjørn Thuestad (G99-2, G02), Ola Andersen (G99-3, J98), Pål Morten Fossen (G00-1, J00), Boye Andersen (G00-2), Chris Hylland (G01), Marius Gisvold (J00), Daniel Aas Elvegård (gjest).

Ready er rågode!

Vi har dyktige trenere med tung kompetanse som legger ned mye tid for klubben. Vi har et godt samarbeid på tvers av årskull og en felles forståelse for spillestil og treningsmetodikk, samt et hyggelig arbeidsmiljø. Men hva er det vi kan ta nye steg på nå?

Rammer rundt laget

Sportslig ledelse mener at neste steg i utviklingstrappa vår er å bli bedre på rammene rundt hvert enkelt lag.

I plenum løftet vi frem hvilke rammer vi som trenere mener må være på plass. Vi kom opp med følgende svar i diskusjonsrunden vår:

-          Readykoden – info og oppfølging. Meldeplikt, godt treningsoppmøte, etc.

-          Engasjement må på plass fra spillere, foreldre og de som jobber med laget i klubben

-          Treneren må være forbilde (ikke glemme å pumpe ballene, komme på tiden)

Deretter så vi på tre caser:

  1. Synkende treningsoppmøte kan komme av

-          Utrygghet, mangel på trivsel (vil ikke drite seg ut)

-          Ikke bli sett

-          Feil krav (for tøffe eller for lette)

-          Mangel på tilhørighet

-          Mangel på medbestemmelse

 

  1. Mangel på latter på trening kan komme av?

-          Utrygg på når det er tillat å le og når det er uglesett/useriøst

-          Treneren er for seriøs uten å klare å være morsom og by på seg selv

 

  1. Dårlig oppmøte på treningsleir kan komme av

-          Ikke kult nok sted

-          Ikke nok hype og markedsføring av treningsleiren

-          Ikke en felles motivasjon/målsetting i laget

Vi så videre på hvilke støtteapparatfunksjoner som måtte være på plass rundt hvert lag og hvordan man kunne jobbe for å få på plass dette, jf websidene til G97.

Vi så også på hvordan man kunne bruke planleggingsmøter sammen med spillergruppen for å samle laget rundt felles kjøreregler og felles målsettinger, samt ulike innganger til individuelle spillersamtaler.

Facebook og lagsidene ble diskutert som kommunikasjonsplatform med spillere og foreldre. Vi ble enige om at all informasjon skal ligge ute på lagsidene, mens man på facebook kan lenke til nyheter på lagsidene.

Vi gikk gjennom hva en årsplan skal inneholde av sosial kalender, treningsleir, turneringer, treningskamper, samt hvordan denne årsplanen skal gjøres tilgjengelig på lagsiden og hvordan den skal følges opp og brukes.

Et av hovedpoengene fra kvelden at vi som trenere må jobbe med det som faktisk har en stor effekt på «end product». Egentreningsprogram og taktisk kalender er krydder som kan komme til slutt, men først må rammene rundt laget være gode.

Videoanalyse

Vi har hatt klubblisens på analyseverktøyet Interplay i 2012. Vi diskuterte hvordan vi kan ta videoanalyse ett skritt videre i 2013 og hva dette innebærer av tid og ressurser fra trenerapparatet. Vi belyste svakheter og ulemper med å satse på Interplay. Enn så lenge har vi ikke landet på noen konklusjon om vi skal fornye lisensen på Interplay. Analysemodellen er under utvikling av Utviklingssjefen.

Keeperoppfølging

Fotballtreningene må tilpasses et klima med -14 grader og ingen keepertrener tilgjengelig. Vi diskuterte oss frem til metoder for å aktivisere keeperne på lagstrening i større grad enn tidligere, samt noen teknikker for hvordan treneren kan få keeperne til å føle seg sett. Våre trenere er ikke eksperter på keeperteknikk, men kan utfordre keeperne på å sette seg mål i økta, kommunisere bedre med medspillerne under spillsekvenser, bl.a.

Spillemodell, treningsmodell, analysemodell og taktisk kalender

Et dokument med rammeverket for hvordan Ready organiserer fotballspillet ble presentert. Her viet vi spesielt oppmerksomhet til etablert forsvarsspill som har vært en gjennomgående svakhet i våre ungdomslag. Vi belyste hvorfor slike klubbretningslinjer er nyttige og hvordan de kan brukes.

Avslutningsvis minnet vi alle Readytrenerne om at vi møtes hver mandag og fredag kl. 1000 i gymsalen på Readyhuset for trenerfotball (smålagsspill). 

Dokumenter er sendt ut på e-post til alle Readytrenere.