Vellykket første trenerforum med det nye trenerapparatet

Onsdag 29.oktober var hele trenerapparatet til Ready Fotball (de ansatte trenerne) samlet til trenerforum. Der ble alle trenerne presentert og vi gikk gjennom hva det innebærer å være trener i Ready Fotball. 

2015-11-11
Anders

Til stede: Anders Mortensholm (Sportssjef), Ulrik Børresen (G15 , G9 og akademi), Magnus Haukvik (G19, G12, G11 og akademi), Jonas Rygg (Senior, keepere, G10, G8 og akademi), Mats Gran (G19), Brede Tokvam (G19, G16, akademi), Felix Kristiansen (G16), Dan Jøran Hafsås (G15, G13 og akademi), Anders Hille Stadheim (G13 og J14), Bjørnar Øien (Oppstartsansvarlig, G8, G7 og G6), Ingvar Ims (Jentefotballansvarlig), Daniel Folkøy (J14) og Vegard Lund Nes (Damelag og J15).

Vi startet trenerforumet med å presentere alle våre trenere. Deretter fortsatt vi med å stille oss spørsmålet om vi var de riktige folkene til å drive denne klubben fremover og i så fall hvordan de rette folkene opptrer som de rette folkene. Vi belyste dette gjennom noen videosekvenser, blant annet denne fra Jim Collins.

Videre gikk vi gjennom hva Ready Fotball er og hvordan vi kanskje er annerledes enn andre fotballklubber. Spesielt belyste vi dette med vårt fokus på hele mennesket og vår tydelige klubbstyrte røde tråd i vårt treningsarbeid. Mye tid ble brukt på å vektlegge at alle må følge klubbens måte å trene og spille på, samt våre retningslinjer for orden og oppførsel.

Et lite avbrekk med varm mat og gode samtaler fikk vi før kvelden fortsatte med diskusjoner om hvordan vi kunne komme best mulig i gang med vår trenergjerning denne vinteren og hvordan vi kunne sette oss selv og hverandre i utvikling.

Beklageligvis ble det ikke tatt et skikkelig bilde på trenerforumet, så man får kose seg med den fine Readylogoen som illustrasjonsbilde i denne teksten. For å se noe av det vi bega oss ut på kan man åpne vedleggene i denne teksten.