Fulltallig trenerforum og stor entusiasme i trenerkorpset

Onsdag 12.november var samtlige Readytrenere til stede for ny samling og påfyll av kunnskap og motivasjon. 

2015-11-11
Anders

Til stede: Anders Mortensholm (Sportssjef), Ulrik Børresen (G15, G9 og akademi), Magnus Haukvik (G19, G12, G11 og akademi), Jonas Rygg (Senior, keepere, G10, G8 og akademi), Mats Gran (G19), Brede Tokvam (G19, G16 og akademi), Felix Kristiansen (G16 og akademi), Dan Jøran Hafsås (G15, G13 og akademi), Anders Hille Stadheim (G13, J14 og akademi), Bjørnar Øien (Oppstartsansvarlig, G8, G7 og G6), Ingvar Ims (Jentefotballansvarlig), Daniel Folkøy (J14 og akademi) og Vegard Lund Nes (Damelag og J15).

Vi startet med å hente opp tema fra forrige trenerforum om hva som kjennetegner de riktige folkene. Dette hentet vi opp med eksempler på hva noen av våre ansatte hadde gjort i løpet av de siste ukene som pekte i retning av at de var de riktige folkene til sin jobb.

Vi tok en grundig titt på det som diskutabelt er tidenes beste trener, uavhengig av idrett, John Wooden og hva han la vekt på i sin trener- og ledergjerning. For et dypere innblikk i hvem John Wooden er og hva han sto for, se denne videoen.

Etter en god matbit og litt mingling gikk vi grundig gjennom en spillerutviklingsmodell som beskriver hva som driver spillere til å utvikle seg og hvordan man kan påvirke denne utviklingsprosessen. Vi tok for oss at hovedingrediensen som driver spillerutviklingsprosessen er spillerens egen indre drivkraft. Videre så vi på hvordan denne indre drivkraften kan påvirkes og stimuleres. Selv om dette er hovedingrediensen er ikke dette den eneste ingrediensen i spillerutviklingsprosessen. Vi gikk også gjennom de andre bestanddelene i modellen som man kan lese mer om i vedlagte power point presentasjon.