Meny

Info om påmelding og betaling for alle aktiviteter i Ready Fotball

For å være med på aktivitet i Ready fotball må man være medlem av Ready Idrettsforening gjennom å betale medlemsskap i i klubben og gjennom å betale treningsavgift for ønsket fotballtilbud.
Dersom dere opplever problemer med betalingsløsningen bes dere ta kontakt med medlem@ready.no

Medlemsskap i klubben

Alle medlemmer i Ready Idrettsforening må betale et årlig medlemskap til hovedklubben. Dette medlemskapet følger kalenderåret. For å betale medlemskap må du registrere en bruker her på ready.no, og man kan ikke melde seg på aktiviteter uten at medlemskap til klubben er betalt (med unntak av fotballskolene). Husk derfor å betale medlemskap før aktiviteten. Er du nytt medlem, følg denne linken for å registrere deg.

Treningsavgift
Som aktiv utøver i Ready Fotball må man betale treningsavgift. Vi har delt opp fotballåret i to perioder; påskeferie - uke 42 (Sommer) og uke 45 - påskeferie (Vinter). Vi har derfor en sommertreningsavgift og en vintertreningsavgift. Betaling av treningsavgift gjøres forskuddsvis, med absolutt seneste betalingsfrist 2 uker etter påbegynt treningsperiode (vinter/sommer).

Treningsavgiftene i Ready fotball dekker kostnader forbundet med trening og kamp, inklusive lagsutstyr og treningstrøye til alle spillere. Treningsavgiftene fastsettes av styret i Ready fotball.Prisene for treningsavgift finner du nederst på denne siden.

Treningsavgiften dekker ikke deltakelse på cuper, treningsleir, individuelt treningsutstyr og sosiale tiltak på årgangen.

Treningsavgifter ungdomsfotballen
På de fleste ungdomsfotballkull differensieres treningsavgiften i "høy" og "lav". Dette er for å nå vårt mål om at Ready Fotball skal være et sted der alle trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå. Treningsavgiftene vil være med å danne grunnlaget for hvordan vi deler inn treningsgrupper og kamplag, med individuelle tilpasninger som gjøres i samråd mellom årgangsleder og Sportssjef. Husk derfor å vurdere sammen med spilleren hvilket tilbud spilleren ønsker. På den måten vil det være større sannsynlighet for at vi når vårt mål.

Treningsavgift Lav

 • 1 fellestrening i uken - prioritet 1 av årgangens økter*
 • Kamper
 • Cuper (vil påløpe ekstra kostnader)
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Tilbud om årlig spillersamtale

*Om prioritet 1 dagen ikke passer ber vi deg ta kontakt med årgangsleder.

Treningsavgift Høy

 • 2 eller flere fellestreninger i uken - tilbud om alle årgangens økter
 • Kamper
 • Cuper (vil påløpe ekstra kostnader)
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Nabo SUP (egen påmelding og kostnad for Gutter 13-15) for gutter og treningssamlinger for jenter
 • Tilbud om utviklingssamtaler med trener
 • Tilbud om bruk av videoanalyse
 • Individuelle tilrettelegginger og spillerutviklingstiltak
 • Hospitering til eldre alderstrinn dersom ferdighetene tilsier dette
 • Mulighet til nominasjon til Landslagsskolen dersom spillerne oppfyller kriteriene satt av NFF (13-15 år)

Readyakademiet
For barn mellom 6 og 12 år arrangerer Ready Fotball ekstratreningstilbudet "Griegakademiet". Informasjon om Griegakademiet finnes ved å følge denne lenken. Her er akademiet sine egne sider. Her finnes også påmeldingslenker til akademiet for alle årganger. 

Fotballskoler
Ready arrangerer fotballskoler for barnefotballen (5-12 år) hvert år i uke 26, 32 , 33 og 40. Informasjon om Ready Fotballskoler finner dere her.

Stipendordning
Økonomi skal ikke være en ekskluderende faktor fra å delta i Ready Fotball. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å sende en søknad til Sportssjef om stipend for hele eller deler av treningsavgiften. Send e-post til Sportssjef Ulrik Christoffer Børresen på ulrik@ready.no som behandler dette konfidensielt.

Oversikt over treningsavgifter vinter 2018/2019
For å melde på følger dere linken og klikker "bli medlem" i gruppen om dere ikke er det fra før. Da får dere opp betalingsmulighet i www.truegroups.com eller på Ready IF-appen. Husk å velge riktig mengde tilleggsprodukter ut ifra hva spilleren ønsker å delta på.

Gruppe   Pris Link til påmelding
J2003 3100 https://www.truegroups.com/Group/public/readyj13117
DSA Høy 5200 https://www.truegroups.com/Group/public/damersenioralag
DSA Lav 3100 https://www.truegroups.com/Group/public/damersenioralag
J04/05 Høy 5200 https://www.truegroups.com/Group/public/j200405argangen
J04/05 Lav 3100 https://www.truegroups.com/Group/public/j200405argangen
J2006 Høy 5200 https://www.truegroups.com/Group/public/j2006argangen
J2006 Lav 3100 https://www.truegroups.com/Group/public/j2006argangen
G/J2012-2013 2000 https://www.truegroups.com/Group/public/2013vintertrening
G/J2014 1500  
G/J2007-2011 2300 Se hver gruppes side i Truegroups
G2003 Høy 5200 https://www.truegroups.com/Group/public/g2003argangen
G2003 Lav

3100

https://www.truegroups.com/Group/public/g2003argangen

G2004 Høy 5200 https://www.truegroups.com/Group/public/readyg2004argangen
G2004 Lav 3100 https://www.truegroups.com/Group/public/readyg2004argangen
G2005 Høy 5200 https://www.truegroups.com/Group/public/2005argangen
G2005 Lav 3100 https://www.truegroups.com/Group/public/2005argangen
G2006 Høy 5200 https://www.truegroups.com/Group/public/2006argangen
G2006 Lav 3100 https://www.truegroups.com/Group/public/2006argangen
G19/17 Høy 5200 https://www.truegroups.com/Group/public/readyg19118
G19/17 Lav 3100 https://www.truegroups.com/Group/public/readyg19118
MSB 2200 https://www.truegroups.com/Group/public/mennseniorb
MSC 2000 https://www.truegroups.com/Group/public/readymennseniorc13
Old Boys

2000

https://www.truegroups.com/Group/public/oldboys13
Akademi 2007-2012   https://www.ready.no/Griegakademiet,-7-12-ar/Pamelding.html
1 økt i uken 2600  
2 økter i uken 4100  
3 økter i uken 4600  
Taxi 1 dag 900  
Taxi 2 dager 1500  
Taxi 3 dager 2000  

Treningstider sommer 2019

G/J2014 Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Trening Tirsdag  17:00-18:00 Gressbanen  
         
G/J2013 Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Trening Tirsdag  18:15-19:15 Gressbanen  
         
J2012 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Oppstartstrening Torsdag 17:30-18:45 Gressbanen  
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
         
J2011 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Lagstrening Torsdag  17:30-19:00 Gressbanen  
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
         
J2010 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Lagstrening Tirsdag  17:30-19:00 Gressbanen  
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
         
J2009 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Lagstrening Onsdag 17:45-19:15 Gressbanen  
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
Akademitrening Torsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
         
J2008 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Lagstrening Onsdag 17:45-19:15 Gressbanen  
Akademitrening Torsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
         
J2007 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Lagstrening Torsdag 16:45-18:15 Gressbanen  
Akademitrening Tirsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
         
J2006 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 16:30-18:00 Gressbanen Prioritet 2
KAMP Tirsdag      
Trening Onsdag 16:30-17:45 Gressbanen Prioritet 1
KAMP Torsdag      
Trening Fredag 15:30-17:00 Gressbanen Prioritet 3
KAMP Lørdag      
         
J04/05 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 18:00-19:10 Gressbanen Prioritet 3
KAMP Tirsdag      
Trening Onsdag 16:30-17:45 Gressbanen Prioritet 1
KAMP Torsdag      
Trening Fredag 16:30-18:00 Gressbanen Prioritet 2
KAMP Lørdag      
         
J2003 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 19:30-21:00 Gressbanen Prioritet 1
Trening Onsdag 20:15-21:45 Gressbanen Prioritet 2
KAMP Fredag      
         
DSA Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 20:15-21:45 Gressbanen Prioritet 1
KAMP Tirsdag      
Trening Torsdag 19:00-20:15 Gressbanen Prioritet 2
         
G2012 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Oppstartstrening Tirsdag 17:45-19:00 Gressbanen  
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 3
Akademitrening Torsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
         
G2011 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Lagstrening Onsdag 17:45-19:15 Gressbanen  
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
Akademitrening Torsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 3
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
         
G2010 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Lagstrening Mandag 18:00-19:30 Gressbanen  
Akademitrening Tirsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 3
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
         
G2009 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Lagstrening Mandag 18:00-19:30 Gressbanen  
Akademitrening Tirsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 3
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
         
G2008 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Lagstrening Torsdag 17:30-19:00 Gressbanen  
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 3
Akademitrening Tirsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
         
G2007 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Lagstrening Mandag 16:30-18:00 Gressbanen  
Akademitrening Tirsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 1
Akademitrening Torsdag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 2
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Gressbanen Prioritet 3
         
G2006 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 16:30-18:00 Gressbanen Prioritet 1
KAMP Tirsdag      
Trening Onsdag 17:00-18:30 Gressbanen Prioritet 2
Trening Fredag 17:00-18:30 Gressbanen Prioritet 3
Trening Lørdag 10:00-11:30 Gressbanen Prioritet 4
KAMP Søndag      
         
G2005 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 19:30-21:00 Gressbanen Prioritet 1
Trening Tirsdag 16:30-17:45 Gressbanen Prioritet 2
KAMP Torsdag      
Trening Fredag 17:00-18:30 Gressbanen Prioritet 3
KAMP Lørdag      
Trening Søndag 14:00-15:30 Gressbanen Prioritet 4
KAMP Søndag      
         
G2004 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Tirsdag 16:30-17:45 Gressbanen Prioritet 1
KAMP Onsdag      
Trening Torsdag 17:30-19:00 Gressbanen Prioritet 2
Trening Fredag 18:30-20:00 Gressbanen Prioritet 3
Trening Lørdag 10:00-11:30 Gressbanen Prioritet 4
KAMP Søndag      
         
G2003 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 19:30-21:00 Gressbanen Prioritet 3
KAMP Mandag      
KAMP Tirsdag      
Trening Torsdag 16:30-17:30 Gressbanen Prioritet 2
Trening Søndag 14:00-15:30 Gressbanen Prioritet 1
         
G19/17 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
KAMP Mandag      
Trening Onsdag 19:15-20:45 Gressbanen Prioritet 1
KAMP Torsdag      
Trening Søndag 16:00-17:30 Gressbanen Prioritet 2
         
MSA Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Tirsdag 19:00-2015 Gressbanen  
Trening Onsdag 19:15-20:45 Gressbanen  
Trening Torsdag 20:45-22:00 Gressbanen  
Trening Fredag 18:00-19:30 Gressbanen  
KAMP Lørdag      
Trening Søndag 10:00-11:30 Gressbanen  
         
MSB Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 20:45-22:15 Gressbanen  
KAMP Tirsdag      
Trening Torsdag 19:00-20:15 Gressbanen  
         
MSC Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
KAMP Mandag      
Trening Onsdag 20:15-21:45 Gressbanen  
         
Old Boys Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 21:00-22:15 Gressbanen  
KAMP Tirsdag      
KAMP Torsdag      
Trening Lørdag 11:30-13:00 Gressbanen  

 

 

 

Kalender

August
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311