Meny

Info om påmelding og betaling for alle aktiviteter i Ready Fotball

For å være med på aktivitet i Ready fotball må man være medlem av Ready Idrettsforening gjennom å betale medlemsskap i i klubben og gjennom å betale treningsavgift for ønsket fotballtilbud.
Dersom dere opplever problemer med betalingsløsningen bes dere ta kontakt med medlem@ready.no

Medlemsskap i klubben

Alle medlemmer i Ready Idrettsforening må betale et årlig medlemskap til hovedklubben. Dette medlemskapet følger kalenderåret. For å betale medlemskap må du registrere en bruker her på ready.no, og man kan ikke melde seg på aktiviteter uten at medlemskap til klubben er betalt (med unntak av fotballskolene og akademi). Husk derfor å betale medlemskap før aktiviteten. Er du nytt medlem, følg denne linken for å registrere deg.

Treningsavgift
Som aktiv utøver i Ready Fotball må man betale treningsavgift. Vi har delt opp fotballåret i to perioder; påskeferie - uke 42 (Sommer) og uke 45 - påskeferie (Vinter). Vi har derfor en sommertreningsavgift og en vintertreningsavgift. Betaling av treningsavgift gjøres forskuddsvis, med absolutt seneste betalingsfrist 2 uker etter påbegynt treningsperiode (vinter/sommer).

Treningsavgiftene i Ready fotball dekker kostnader forbundet med trening og kamp, inklusive lagsutstyr og treningstrøye til alle spillere. Treningsavgiftene fastsettes av styret i Ready fotball.Prisene for treningsavgift finner du nederst på denne siden.

Treningsavgiften dekker ikke deltakelse på cuper, treningsleir, individuelt treningsutstyr og sosiale tiltak på årgangen.

Treningsavgifter ungdomsfotballen
På de fleste ungdomsfotballkull differensieres treningsavgiften i "høy" og "lav". Dette er for å nå vårt mål om at Ready Fotball skal være et sted der alle trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå. Treningsavgiftene vil være med å danne grunnlaget for hvordan vi deler inn treningsgrupper og kamplag, med individuelle tilpasninger som gjøres i samråd mellom årgangsleder og Sportssjef. Husk derfor å vurdere sammen med spilleren hvilket tilbud spilleren ønsker. På den måten vil det være større sannsynlighet for at vi når vårt mål.

Treningsavgift Lav

 • 1 fellestrening i uken - prioritet 1 av årgangens økter*
 • Kamper
 • Cuper (vil påløpe ekstra kostnader)
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Tilbud om årlig spillersamtale

*Om prioritet 1 dagen ikke passer ber vi deg ta kontakt med årgangsleder.

Treningsavgift Høy

 • 2 eller flere fellestreninger i uken - tilbud om alle årgangens økter
 • Kamper
 • Cuper (vil påløpe ekstra kostnader)
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Nabo SUP (egen påmelding og kostnad for Gutter 13-15) for gutter og treningssamlinger for jenter
 • Tilbud om utviklingssamtaler med trener
 • Tilbud om bruk av videoanalyse
 • Individuelle tilrettelegginger og spillerutviklingstiltak
 • Hospitering til eldre alderstrinn dersom ferdighetene tilsier dette
 • Mulighet til nominasjon til Landslagsskolen dersom spillerne oppfyller kriteriene satt av NFF (13-15 år)

Readyakademiet
For barn mellom 6 og 12 år arrangerer Ready Fotball ekstratreningstilbudet "Griegakademiet". Informasjon om Griegakademiet finnes ved å følge denne lenken. Her er akademiet sine egne sider. Her finnes også påmeldingslenker til akademiet for alle årganger. 

Fotballskoler
Ready arrangerer fotballskoler for barnefotballen (5-12 år) hvert år i uke 26, 32 , 33 og 40. Informasjon om Ready Fotballskoler finner dere her.

Stipendordning
Økonomi skal ikke være en ekskluderende faktor fra å delta i Ready Fotball. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å sende en søknad til Sportssjef om stipend for hele eller deler av treningsavgiften. Send e-post til Sportssjef Daniel Folkøy på daniel@ready.no som behandler dette konfidensielt

Oversikt over treningsavgifter vinter 2019/2020
For å melde på følger dere linken og klikker "bli medlem" i gruppen om dere ikke er det fra før. Da får dere opp betalingsmulighet i www.spond.com eller på Spond-appen. Husk å velge riktig mengde tilleggsprodukter ut ifra hva spilleren ønsker å delta på.

Gruppe   Pris Link til påmelding
J2003 3100 https://www.spond.com/jenter2003
DSA Høy 5200 https://www.spond.com/damerseniora
DSA Lav 3100 https://www.spond.com/damerseniora
J04/05 Høy 5200 https://www.spond.com/j200405-argangen
J04/05 Lav 3100 https://www.spond.com/j200405-argangen
J2006 Høy 5200 https://www.spond.com/j2006-argangen
J2006 Lav 3100 https://www.spond.com/j2006-argangen
G/J2012-2013 2000 https://www.spond.com/2013vintertrening
G/J2014 1500 https://www.spond.com/2014vintertrening
G/J2007-2011 2300 Se hver gruppes side i Spond
G2003 Høy 5200 https://www.spond.com/g2003argangen
G2003 Lav

3100

https://www.spond.com/g2003argangen

G2004 Høy 5200 https://www.spond.com/g2004argangen
G2004 Lav 3100 https://www.spond.com/g2004argangen
G2005 Høy 5200 https://www.spond.com/g2005argangen
G2005 Lav 3100 https://www.spond.com/g2005argangen
G2006 Høy 5200 https://www.spond.com/g2006argangen
G2006 Lav 3100 https://www.spond.com/g2006argangen
G19/17 Høy 5200 https://www.spond.com/g19118
G19/17 Lav 3100 https://www.spond.com/g19118
MSB 2200 https://www.spond.com/mennseniorb
MSC 2000 https://www.spond.com/mennseniorc13
Old Boys

2000

https://www.spond.com/oldboys13
Akademi 2007-2012   https://www.ready.no/Griegakademiet,-7-12-ar/Pamelding.html
1 økt i uken 2600  
2 økter i uken 4100  
3 økter i uken 4600  
Taxi 1 dag 900  
Taxi 2 dager 1500  
Taxi 3 dager 2000  

Treningstider sommer 2019

G/J2014 Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Trening Onsdag 17:00-18:00/ 18:15-19:15 Persbråten VGS  
         
J2013 Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Akademitrening Tirsdag  14:00:15:15 Readyhallen  
         
J2012 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Tirsdag 14:00-15:15 Readyhallen  
         
         
         
J2011 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening  Tirsdag  14:00-15:15 Readyhallen  
         
         
         
J2010 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Hemingbanen  
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Hemingbanen  
         
         
J2009 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Lagstrening Mandag 15:00-16:30 Hemingbanen  
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Hemingbanen  
         
         
J2008 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Gressbanen  
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Gressbanen  
         
         
J2007 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 16:30-18:00 Svendstuen  
Trening onsdag 17:30-19:00 Hemingbanen  
Trening Torsdag 18:00-19:30 Hemingbanen  
         
J2006 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 18:00-20:00 Persbråten VGS  
Trening Onsdag 17:30-19:00 Hemingbanen  
Trening Torsdag 18:00-19:30 Hemingbanen  
         
         
         
         
J04/05 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 18:00-19:30 Holmen skole  
Trening Onsdag 17:30-19:00 Hemingbanen  
Trening Torsdag 18:00-19:30 Hemingbanen  
         
         
         
         
J2003 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 18:00-19:30 Holmen skole  
Trening Onsdag 17:30-19:00 Hemingbanen  
Trening Torsdag 18:00-19:30 Hemingbanen  
         
DSA Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Onsdag 20:30-22:00 Hemingbanen Prioritet 1
         
G2013 Treningstid Klokkeslett Treningsted Prioritet 2
Akademitrening Mandag 14:30-15:15 Readyhallen  
Trening Onsdag 17:00-19:00 Holmen skole  
Akademitrening Torsdag 14:00-15:15 Readyhallen  
AKademitrening Torsdag 15:15-16:30 Readyhallen  
         
G2012 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 18:00-19:30 Holmen skole  
Akademitrening Onsdag 14:00-15:15 Readyhallen  
Akademitrening Onsdag 15:15-16:30 Readyhallen  
Akademitrening Fredag 14:00-15:15 Readyhallen  
         
G2011 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Hemingbanen  
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Hemingbanen  
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Hemingbanen  
         
         
G2010 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Hemingbanen  
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Hemingbanen  
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Hemingbanen  
         
         
G2009 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Tirsdag 16:30-18:00 Hemingbanen  
Akademitrening Torsdag 16:30-18:00 Hemingbanen  
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Hemingbanen  
         
         
G2008 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Tirsdag 16:30-18:00 Hemingbanen  
Akademitrening Torsdag 16:30-18:00 Hemingbanen  
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Hemingbanen  
         
         
G2007 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 17:30-19:00 Hemingbanen  
Trening Tirsdag 18:00-19:30 Hemingbanen  
Trening Onsdag 19:00-21:00 Holmen skole  
Trening Fredag 18:00-19:30 Hemingbanen  
         
G2006 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 18:00-19:15 Hemingbanen  

Trening

Tirsdag 18:00-19:30 Hemingbanen  
Trening Onsdag 17:00-18:30 Midtstuen  
Trening Fredag 18:00-19:30 Hemingbanen  
         
         
         
G2005 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 18:00-19:15 Hemingbanen  
Trening Tirsdag 19:30-21:15 Hemingbanen  
Trening Onsdag 18:30-20:00 Midtstuen  
Trening Fredag 18:00-19:30 Hemingbanen  
KAMP Lørdag      
         
         
         
G2004 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 19:00-21:00 Svendstuen Prioritet 1
Trening Tirsdag 19:30-21:15 Hemingbanen  
Trening Torsdag 20:30-22:00 Hemingbanen Prioritet 2
Trening Fredag 19:30-21:00 Hemingbanen Prioritet 3
        Prioritet 4
         
         
G17 (2003) Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Tirsdag 19:00-20:30 Persbråten VGS Prioritet 3
         
         
      Gressbanen Prioritet 2
      Gressbanen Prioritet 1
         
G19/ G19 2 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 19:15-20:30 Hemingbanen  
Trening Tirsdag 19:30-21:00 Svendstuen Prioritet 1
Trening Onsdag 20:30-22:00 Hemingbanen  
        Prioritet 2
         
MSA Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 19:15-20:30 Hemingbanen  
Trening Tirsdag 20:45-22:00 Hemingbanen  
Trening Torsdag 20:30-22:00 Hemingbanen  
Trening Fredag 19:30-21:00 Hemingbanen  
Trening Lørdag      
         
         
MSB Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
         
         
         
         
MSC Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
         
         
         
Old Boys Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 21:00-22:15 Gressbanen  
KAMP Tirsdag      
KAMP Torsdag      
Trening Lørdag 11:30-13:00 Gressbanen