Info om påmelding og betaling for alle aktiviteter i Ready Fotball

For å være med på aktivitet i Ready fotball må man være medlem av Ready Idrettsforening gjennom å betale medlemsskap i i klubben og gjennom å betale treningsavgift for ønsket fotballtilbud.
Dersom dere opplever problemer med betalingsløsningen bes dere ta kontakt med medlem@ready.no

Medlemsskap i klubben

Alle medlemmer i Ready Idrettsforening må betale et årlig medlemskap til hovedklubben. Dette medlemskapet følger kalenderåret. For å betale medlemskap må du registrere en bruker her på ready.no, og man kan ikke melde seg på aktiviteter uten at medlemskap til klubben er betalt (med unntak av fotballskolene og akademi). Husk derfor å betale medlemskap før aktiviteten. Er du nytt medlem, følg denne linken for å registrere deg.

Treningsavgift
Som aktiv utøver i Ready Fotball må man betale treningsavgift. Vi har delt opp fotballåret i to perioder; påskeferie - uke 42 (Sommer) og uke 45 - påskeferie (Vinter). Vi har derfor en sommertreningsavgift og en vintertreningsavgift. Betaling av treningsavgift gjøres forskuddsvis, med absolutt seneste betalingsfrist 2 uker etter påbegynt treningsperiode (vinter/sommer).

Treningsavgiftene i Ready fotball dekker kostnader forbundet med trening og kamp, inklusive lagsutstyr og treningstrøye til alle spillere. Treningsavgiftene fastsettes av styret i Ready fotball.Prisene for treningsavgift finner du nederst på denne siden.

Treningsavgiften dekker ikke deltakelse på cuper, treningsleir, individuelt treningsutstyr og sosiale tiltak på årgangen.

Treningsavgifter ungdomsfotballen
På de fleste ungdomsfotballkull differensieres treningsavgiften i "høy" og "lav". Dette er for å nå vårt mål om at Ready Fotball skal være et sted der alle trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå. Treningsavgiftene vil være med å danne grunnlaget for hvordan vi deler inn treningsgrupper og kamplag, med individuelle tilpasninger som gjøres i samråd mellom årgangsleder og Sportssjef. Husk derfor å vurdere sammen med spilleren hvilket tilbud spilleren ønsker. På den måten vil det være større sannsynlighet for at vi når vårt mål.

Treningsavgift Lav

 • 1 fellestrening i uken - prioritet 1 av årgangens økter*
 • Kamper
 • Cuper (vil påløpe ekstra kostnader)
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Tilbud om årlig spillersamtale

*Om prioritet 1 dagen ikke passer ber vi deg ta kontakt med årgangsleder.

Treningsavgift Høy

 • 2 eller flere fellestreninger i uken - tilbud om alle årgangens økter
 • Kamper
 • Cuper (vil påløpe ekstra kostnader)
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Tilbud om utviklingssamtaler med trener
 • Tilbud om bruk av videoanalyse
 • Individuelle tilrettelegginger og spillerutviklingstiltak
 • Hospitering til eldre alderstrinn dersom ferdighetene tilsier dette
 • Mulighet til nominasjon til Landslagsskolen dersom spillerne oppfyller kriteriene satt av NFF (13-15 år)

Readyakademiet
For barn mellom 6 og 12 år arrangerer Ready Fotball ekstratreningstilbudet "Griegakademiet". Informasjon om Griegakademiet finnes ved å følge denne lenken. Her er akademiet sine egne sider. Her finnes også påmeldingslenker til akademiet for alle årganger. 

Fotballskoler
Ready arrangerer fotballskoler for barnefotballen (5-12 år) hvert år i uke 26, 32 , 33 og 40. Informasjon om Ready Fotballskoler finner dere her.

Stipendordning
Økonomi skal ikke være en ekskluderende faktor fra å delta i Ready Fotball. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å sende en søknad til Sportssjef om stipend for hele eller deler av treningsavgiften. Send e-post til Sportssjef Daniel Folkøy på daniel@ready.no som behandler dette konfidensielt

Oversikt over treningsavgifter vinter 2019/2020
For å melde på følger dere linken og klikker "bli medlem" i gruppen om dere ikke er det fra før. Da får dere opp betalingsmulighet i www.spond.com eller på Spond-appen. Husk å velge riktig mengde tilleggsprodukter ut ifra hva spilleren ønsker å delta på.

Gruppe   Pris Link til påmelding
J2003 3150 Spond - J2003-årgangen
DSA Høy 5200 Spond - Damer Senior A
DSA Lav 3150 Spond - Damer Senior A
J04/05 Høy 5200 Spond - J2004/05-årgangen
J04/05 Lav 3150 Spond - J2004/05-årgangen
J2006 Høy 5200 Spond - J2006-årgangen
J2006 Lav 3150 Spond - J2006-årgangen
G/J2012-2013 2000 Spond - G/J2012/2013-årgangene
G/J2014 1500 Spond - G/J2014-årgangen
G2004 Høy 5200 Spond - G2004-årgangen
G2004 Lav 3150 Spond - G2004-årgangen
G2005 Høy 5200 Spond - G2005-årgangen
G2005 Lav 3150 Spond - G2005-årgangen
G2006 Høy 5200 Spond - G2006-årgangen
G2006 Lav 3150 Spond - G2006-årgangen
G19/17 Høy 5200 Spond - G19/17
G19/17 Lav 3150 Spond - G19/17
MSB 2200 Spond - Menn Senior B
MSC 2000 Spond - Menn Senior C
Old Boys

2000

Spond - Old boys
Akademi 2008-2012   https://www.ready.no/Griegakademiet,-7-12-ar/Pamelding.html
1 økt i uken 2650  
2 økter i uken 4200  
3 økter i uken 4700  
Taxi 1 dag 900  
Taxi 2 dager 1500  
Taxi 3 dager 2000  


Treningstider vinter 2019

G/J2014 Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Trening Onsdag 17:00-18:00/ 18:15-19:15 Persbråten VGS  
         
J2013 Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Akademitrening Tirsdag 14:00:15:15 Readyhallen  
         
J2012 Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Akademitrening Tirsdag 14:00-15:15 Readyhallen  
         
J2011 Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Akademitrening  Tirsdag 15:30-16:45 Readyhallen  
         
J2010 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Hemingbanen 11er Pri 1
Akademitrening Fredag 15:30-17:00 Readyhallen Pri 2
         
J2009 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Hemingbanen 11er Pri 1
Akademitrening Fredag 15:30-17:00 Readyhallen Pri 2
         
J2008 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Hemingbanen 11er Pri 1
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Hemingbanen 11er Pri 2
         
J2007 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Hemingbanen 9er Pri 2 
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Hemingbanen 9er Pri 1
         
J2006 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 18:00-20:00 Persbråten VGS  
Trening Onsdag 17:30-19:00 Hemingbanen 9er  
Trening Torsdag 18:00-19:30 Hemingbanen 9er  
         
J04/05 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 19:30-21:30 Holmen skole sal 2  
Trening Onsdag 17:30-19:00 Hemingbanen 9er  
Trening Torsdag 18:00-19:30 Hemingbanen 9er  
         
J2003 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 19:30-21:30 Holmen skole  
Trening Onsdag 17:30-19:00 Hemingbanen 9er  
Trening Torsdag 18:00-19:30 Hemingbanen 9er  
         
DSA Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Trening Torsdag 20:30-22:00 Hemingbanen 11er  
         
         
G2013 Treningstid Klokkeslett Treningsted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Mandag 14:30-16:00 Readyhallen  
Trening Onsdag 17:00-19:00 Holmen skole sal 2  
Akademitrening Torsdag 14:30-15:45 Readyhuset  
         
G2012 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Hemingbanen 11er Pri 1 
Akademitrening Onsdag 14:00-15:15 / 15:15-16:30 Readyhallen Pri 2 
Akademitrening Fredag 14:00-15:15 Readyhallen Pri 3 
         
G2011 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Hemingbanen 11er Pri 2
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Hemingbanen 11er Pri 1
         
G2010 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Mandag 15:00-16:30 Hemingbanen 11er Pri 1
Akademitrening Onsdag 15:00-16:30 Hemingbanen 11er Pri 2
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Hemingbanen 9er Pri 3
         
G2009 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Tirsdag 16:30-18:00 Hemingbanen 11er Pri 2
Akademitrening Torsdag 16:30-18:00 Hemingbanen 11er Pri 1
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Hemingbanen 9er Pri 3
         
G2008 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Akademitrening Tirsdag 16:30-18:00 Hemingbanen 11er Pri 1
Akademitrening Torsdag 16:30-18:00 Hemingbanen 11er Pri 2
Akademitrening Fredag 15:00-16:30 Hemingbanen 9er Pri 3
         
G2007 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 17:30-19:00 Hemingbanen 9er  
Trening Tirsdag 18:00-19:30 Hemingbanen 11er  
Trening Onsdag 19:30-21:00 Holmen skole sal 2  
Trening Fredag 18:00-19:30 Hemingbanen 9er  
         
G2006 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 18:00-19:15 Hemingbanen 11er  

Trening

Tirsdag 18:00-19:30 Hemingbanen 11er  
Trening Onsdag 17:00-18:30 Midtstuen skole  
Trening Fredag 18:00-19:30 Hemingbanen 11er  
         
G2005 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 18:00-19:15 Hemingbanen 11er  
Trening Tirsdag 19:30-21:15 Hemingbanen 11er  
Trening Onsdag 18:30-20:00 Midtstuen skole  
Trening Fredag 18:00-19:30 Hemingbanen 11er  
         
G2004 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 19:00-21:30 Svendstuen skole Prioritet 1
Trening Tirsdag 19:30-21:15 Hemingbanen 11er Prioritet 2
Trening Onsdag 20:30-22:00 Hemingbanen 11er Prioritet 3
Trening Fredag 19:30-21:00 Hemingbanen 11er Prioritet 4
         
G17 (2003) Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Trening Tirsdag 19:00-20:30 Persbråten VGS  
         
G19/ G19 2 Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
Trening Mandag 19:00-20:30 Hemingbanen 11er  
Trening Tirsdag 19:30-21:00 Svendstuen skole  
Trening Onsdag 20:30-22:00 Hemingbanen 11er  
         
MSA Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Trening Mandag 19:15-20:30 Hemingbanen 11er  
Trening Tirsdag 20:45-22:00 Hemingbanen 11er  
Trening Torsdag 20:30-22:00 Hemingbanen 1eer  
Trening Fredag 19:30-21:00 Hemingbanen 11er  
Trening Lørdag      
         
MSB Treningstid Klokkeslett Treningssted  
Trening Tirsdag 20:30-22:00 Persbråten VGS  
         
MSC Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter
         
         
Old Boys Treningstid Klokkeslett Treningssted Prioritet ved flere økter