Info om påmelding og betaling for alle aktiviteter i Ready Fotball

For å være med på aktivitet i Ready fotball må man være medlem av Ready Idrettsforening gjennom å betale medlemsskap i i klubben og gjennom å betale treningsavgift for ønsket fotballtilbud.
Dersom dere opplever problemer med betalingsløsningen bes dere ta kontakt med medlem@ready.no

Medlemsskap i klubben

Alle medlemmer i Ready Idrettsforening må betale et årlig medlemskap til hovedklubben. Dette medlemskapet følger kalenderåret. For å betale medlemskap må du registrere en bruker her på ready.no, og man kan ikke melde seg på aktiviteter uten at medlemskap til klubben er betalt (med unntak av fotballskolene og akademi). Husk derfor å betale medlemskap før aktiviteten. Er du nytt medlem, finn riktig årgang i tabellen under og følg Spond-linken.

Treningsavgift
Som aktiv utøver i Ready Fotball må man betale treningsavgift. Vi har delt opp fotballåret i to perioder; påskeferie - uke 42 (Sommer) og uke 45 - påskeferie (Vinter). Vi har derfor en sommertreningsavgift og en vintertreningsavgift. Betaling av treningsavgift gjøres gjennom Spond. Treningsavgiften vil bli sendt ut og ligge under "betalinger" med en betalingsfrist på 21 dager. Nye medlemmer må først be om tilgang til årgangsgruppen i Spond før betaling kan bli sendt ut. Link til årgangsgruppene finner du enten på årgangens hjemmeside eller på oversikten lenger ned.

Treningsavgiftene i Ready fotball dekker kostnader forbundet med trening og kamp, inklusive lagsutstyr og treningstrøye til alle spillere. Treningsavgiftene fastsettes av styret i Ready fotball.Prisene for treningsavgift finner du nederst på denne siden.

Treningsavgiften dekker ikke deltakelse på cuper, treningsleir, individuelt treningsutstyr og sosiale tiltak på årgangen.

Treningsavgifter ungdomsfotballen
På de fleste ungdomsfotballkull differensieres treningsavgiften i "høy" og "lav". Dette er for å nå vårt mål om at Ready Fotball skal være et sted der alle trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå. Treningsavgiftene vil være med å danne grunnlaget for hvordan vi deler inn treningsgrupper og kamplag, med individuelle tilpasninger som gjøres i samråd mellom årgangsleder og Sportssjef. Husk derfor å vurdere sammen med spilleren hvilket tilbud spilleren ønsker. På den måten vil det være større sannsynlighet for at vi når vårt mål.

Treningsavgift Lav

 • 1 fellestrening i uken - prioritet 1 av årgangens økter*
 • Kamper
 • Cuper (vil påløpe ekstra kostnader)
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Tilbud om årlig spillersamtale

*Om prioritet 1 dagen ikke passer ber vi deg ta kontakt med årgangsleder.

Treningsavgift Høy

 • 2 eller flere fellestreninger i uken - tilbud om alle årgangens økter
 • Kamper
 • Cuper (vil påløpe ekstra kostnader)
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Tilbud om utviklingssamtaler med trener
 • Tilbud om bruk av videoanalyse
 • Individuelle tilrettelegginger og spillerutviklingstiltak
 • Hospitering til eldre alderstrinn dersom ferdighetene tilsier dette
 • Mulighet til nominasjon til Landslagsskolen dersom spillerne oppfyller kriteriene satt av NFF (13-15 år)

Readyakademiet
For barn mellom 7 og 12 år arrangerer Ready Fotball ekstratreningstilbudet "Griegakademiet". Her er akademiet sine egne sider. Her finnes også påmeldingslenker til akademiet for alle årganger. 

Fotballskoler
Ready arrangerer fotballskoler for barnefotballen (5-12 år) hvert år i uke 26, 32 , 33 og 40. Informasjon om Ready Fotballskoler finner dere her.

Stipendordning
Økonomi skal ikke være en ekskluderende faktor fra å delta i Ready Fotball. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å sende en søknad til Sportssjef om stipend for hele eller deler av treningsavgiften. Send e-post til Sportssjef Daniel Folkøy på daniel@ready.no som behandler dette konfidensielt

Oversikt over treningsavgifter vinter 2021-22
Treningsavgifter sendes ut via Spond til alle spillere som ligger i årgangsgruppene. Er du nytt medlem? Trykk på riktig link under og vent på bekreftelse fra årgangsleder på forespørselen.

Årgang   Pris Linker til årgangsgruppe for nye medlemmer
J19 Høy 5300 Spond - J2004/05-årgangen
J19 Lav 3150 Spond - J2004/05-årgangen
J17 Høy 5300 Spond - J2004/05-årgangen
J17 Lav 3150 Spond - J2004/05-årgangen
J2009-2007 Høy 5300 Spond - J2006-årgangen
J2009-2007 Lav 3150 Spond - J2006-årgangen
J2010 2350 Spond - J2006-årgangen
J2011 2350 Spond - J2006-årgangen
J2012 2350 Spond - J2006-årgangen
J2013 2350 Spond - J2006-årgangen
J2014 2350 Spond - G/J2014-årgangen
J/G2015 2050 Spond - G/J2014-årgangen
J/G2016 2050 Spond - G/J2014-årgangen
J/G2017 1600 Spond gruppe kommer til sommeren
M40 & M55 2050 Spond - Old boys
MSC 2050 Spond - Menn Senior C
MSB 2250 Spond - Menn Senior C
G19/17 Høy 5300 Spond - G/J2014-årgangen
G19/17 Lav 3150 Spond - G/J2014-årgangen
G2009-2006 Høy 5300 Spond - G2006-årgangen
G2009-2006 Lav 3150 Spond - G2006-årgangen
G2010 2350 Spond - Menn Senior B
G2011 2350 Spond - Menn Senior B
G2012 2350 Spond - Menn Senior B
G2013 2350 Spond - Menn Senior B
G2014 2350 Spond - Menn Senior B
G2015 2050 Spond - G2015
Akademi 2010-2015   Påmelding og priser akademi
1 økt i uken 2650  
2 økter i uken 4200  
3 økter i uken 4700  
Taxi 1 dag 1000  
Taxi 2 dager 2000  
Taxi 3 dager 3000  


Treningstider vinter 2021/2022

  J/G2016   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Oppstartstrening   Onsdag   17:00 - 18:00   Svendstuen gymsal   24 plasser
  Oppstartstrening   Onsdag   18:15 - 19:15   Svendstuen gymsal   24 plasser
         
  J2014/2015   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Tirsdag   14:00 - 15:15   Readyhuset gymsal   1. prioritet  
         
  J2013   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Mandag   15:00 - 16:30   Voksen kunstgress   1. prioritet
         
  J2012   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Mandag   15:00 - 16:30   Voksen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Torsdag   15:00 - 16:30   Voksen kunstgress   2. prioritet
         
  J2011   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Mandag   15:00 - 16:30   Voksen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Torsdag   15:00 - 16:30   Voksen kunstgress   2. prioritet
         
  J2010   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   19:00 - 20:30   Ullern kunstgress   
  Lagstrening   Tirsdag   19:00 - 20:30   Heming kunstgress 9er  
  Lagstrening   Torsdag   17:30 - 19:00   Voksen kunstgress  
         
  J2009   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   19:00 - 20:30   Ullern kunstgress  
  Lagstrening   Tirsdag   19:00 - 20:30   Heming kunstgress 9er   
  Lagstrening   Torsdag   17:30 - 19:00   Voksen kunstgress  
         
  J2008   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   18:00 - 19:30   Ullern kunstgress  
  Lagstrening   Tirsdag   16:30 - 17:45   Heming kunstgress 11er   
  Innetrening   Onsdag   20:00 - 21:00   Slemdal skole gymsal  
  Lagstrening   Torsdag   19:00 - 20:30   Voksen kunstgress  
         
  J2007   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   20:30 - 22:00   Ullern kunstgress  
  Lagstrening   Tirsdag   16:30 - 17:45   Heming kunstgress 11er   
  Innetrening   Onsdag   19:30 - 20:30   Svendstuen skole gymsal  
  Lagstrening   Fredag   17:45 - 19:00   Heming kunstgress 9er  
         
  J17 (2006)   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   19:00 - 20:30   Voksen kunstgress  
  Lagstrening   Tirsdag   20:30 - 22:00   Heming kunstgress 11er   
  Innetrening   Onsdag   20:30 - 21:30   Svendstuen skole gymsal  
  Lagstrening   Torsdag   18:00 - 19:30   Ullern kunstgress  
         
  J19   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   20:30 - 22:00   Heming kunstgress 9er   
  Innetrening   Onsdag   20:30 - 22:00   Midtstuen skole gymsal  
  Lagstrening   Torsdag   19:00 - 20:30   Voksen kunstgress  
         
  G2015   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Mandag   14:00 - 15:30   Readyhuset gymsal   14 plasser
  Akademitrening   Torsdag   14:30 - 15:45   Readyhuset gymsal   14 plasser
  Akademitrening   Torsdag   15:45 - 17:00   Readyhuset gymsal   14 plasser
         
  G2014   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Onsdag   14:30 - 15:45   Readyhuset gymsal   1. prioritet
  Akademitrening   Onsdag   15:45 - 17:00   Readyhuset gymsal   1. prioritet
  Akademitrening   Mandag   15:30 - 16:45   Readyhuset gymsal   2. prioritet
  Akademitrening   Fredag   14:00 - 15:15   Readyhuset gymsal   3. prioritet
         
  G2013   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Onsdag   15:00 - 16:30   Voksen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Torsdag   15:00 - 16:30   Voksen kunstgress   2. prioritet
         
  G2012   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Torsdag   15:00 - 16:30   Voksen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Onsdag   15:00 - 16:30   Voksen kunstgress   2. prioritet
         
  G2011   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Tirsdag   15:00 - 16:30   Heming kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Heming kunstgress   2. prioritet
  Akademitrening   Mandag   15:00 - 16:30   Voksen kunstgress   3. prioritet
         
  G2010   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Tirsdag   15:00 - 16:30   Heming kunstgress   1. prioritet
  U-modell U13   Onsdag   18:30 - 20:00   Fossum kunstgress  
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Heming kunstgress   2. prioritet
  Akademitrening   Onsdag   15:00 - 16:30   Voksen kunstgress   3. prioritet
         
  G2009   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   16:30 - 17:45   Heming kunstgress 9er   1. prioritet
  Lagstrening   Onsdag   16:30 - 18:00   Voksen kunstgress   2. prioritet
  U-modell U13   Onsdag   18:30 - 20:00   Fossum kunstgress   
  Innetrening lag 2/3   Torsdag   16:00 - 17:30   Ris ungdomsskole gymsal   4. prioritet
  Innetrening lag 1   Torsdag   18:00 - 19:00   Holmen skole gymsal   4. prioritet
  Lagstrening   Fredag   16:30 - 17:45   Heming kunstgress   3. prioritet
         
  G2008   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Innetrening lag 1   Mandag   17:00 - 18:00   Persbråten vgs gymsal   4. prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   17:45 - 19:00   Heming kunstgress 9er   1. prioritet
  Lagstrening   Onsdag   16:30 - 18:00   Voksen kunstgress   2. prioritet
  U-modell U14   Onsdag   18:30 - 20:00   Fossum kunstgress  
  Innetrening lag 2   Torsdag   17:30 - 19:00   Ris ungdomsskole gymsal   4. prioritet
  Lagstrening   Fredag   16:30 - 17:45   Heming kunstgress 11er   3. prioritet
         
  G2007   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Innetrening lag 1   Mandag   19:00 - 20:00   Persbråten vgs gymsal   4. prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   17:45 - 19:00   Heming kunstgress 11er   1. prioritet
  Lagstrening   Onsdag   16:30 - 18:00   Voksen kunstgress   2. prioritet
  U-modell U16   Onsdag   17:00 - 18:30   Fossum kunstgress   
  Innetrening lag 2   Torsdag   17:00 - 18:30   Slemdal skole gymsal   4. prioritet
  Lagstrening   Fredag   19:00 - 20:30   Heming kunstgress 11er   3. prioritet
         
  G2006   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Innetrening   Mandag   20:00 - 21:00   Persbråten vgs gymsal   4. prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   17:45 - 19:00   Heming kunstgress 11er   1. prioritet
  Lagstrening   Onsdag   18:00 - 19:30   Voksen kunstgress   2. prioritet
  U-modell U16   Onsdag   17:00 - 18:30   Fossum kunstgress   
  Innetrening lag 2   Torsdag   18:30 - 20:00   Slemdal skole gymsal   4. prioritet
  Lagstrening   Fredag   19:00 - 20:30   Heming kunstgress 11er   3. prioritet
         
  G17 (2005)   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Innetrening   Tirsdag   19:00 - 20:00   Holmen skole gymsal   2. prioritet
  Lagstrening   Onsdag   19:30 - 21:00   Voksen kunstgress   1. prioritet
         
  G19-1   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Innetrening   Mandag   18:00 - 19:00   Persbråten vgs gymsal   
  Lagstrening   Tirsdag   20:30 - 22:00   Heming kunstgress 11er  
  U-modell U19   Onsdag   20:00 - 21:30   Fossum kunstgress  
  Lagstrening   Fredag   17:45 - 19:00   Heming kunstgress 11er  
         
  G19-2   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Innetrening   Mandag   21:00 - 22:00   Persbråten vgs gymsal   
  Lagstrening   Tirsdag   20:30 - 22:00   Heming kunstgress 11er  
  U-modell U19   Onsdag   20:00 - 21:30   Fossum kunstgress  
  Lagstrening   Fredag   17:45 - 19:00   Heming kunstgress 11er  
         
  G19-3   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Innetrening   Tirsdag   19:00 - 20:30   Midtstuen skole gymsal   
  Lagstrening   Onsdag   19:30 - 21:00   Voksen kunstgress  
         
  G19-4   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Innetrening   Tirsdag   20:30 - 22:00   Midtstuen skole gymsal   
  Lagstrening   Onsdag   19:30 - 21:00   Voksen kunstgress  
         
  MSA (ut nov)   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   19:00 - 20:30   Heming kunstgress 11er   
  Lagstrening   Torsdag   18:30 - 20:00   Cageball Nydalen  
         
  MSB   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Innetrening   Tirsdag   20:30 - 22:00   Persbråten vgs gymsal   
         
  MSC   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Treningsfri i vinter            
         
  M40 & M55   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   20:10 - 21:10   Ris ungdomsskole kunstgress   
  Lagstrening   Tirsdag   20:00 - 21:00   Vallhall  
  Lagstrening   Lørdag   10:30 - 11:30   Ris ungdomsskole kunstgress