Info om påmelding og betaling for alle aktiviteter i Ready Fotball

For å være med på aktivitet i Ready fotball må man være medlem av Ready Idrettsforening gjennom å betale medlemsskap i i klubben og gjennom å betale treningsavgift for ønsket fotballtilbud.
Dersom dere opplever problemer med betalingsløsningen bes dere ta kontakt med medlem@ready.no

Medlemsskap i klubben

Alle medlemmer i Ready Idrettsforening må betale et årlig medlemskap til hovedklubben. Dette medlemskapet følger kalenderåret. For å betale medlemskap må du registrere en bruker her på ready.no, og man kan ikke melde seg på aktiviteter uten at medlemskap til klubben er betalt (med unntak av fotballskolene og akademi). Husk derfor å betale medlemskap før aktiviteten. Er du nytt medlem, finn riktig årgang i tabellen under og følg Spond-linken.

Treningsavgift
Som aktiv utøver i Ready Fotball må man betale treningsavgift. Vi har delt opp fotballåret i to perioder; påskeferie - uke 42 (Sommer) og uke 45 - påskeferie (Vinter). Vi har derfor en sommertreningsavgift og en vintertreningsavgift. Betaling av treningsavgift gjøres gjennom Spond. Treningsavgiften vil bli sendt ut og ligge under "betalinger" med en betalingsfrist på 21 dager. Nye medlemmer må først be om tilgang til årgangsgruppen i Spond før betaling kan bli sendt ut. Link til årgangsgruppene finner du enten på årgangens hjemmeside eller på oversikten lenger ned.

Treningsavgiftene i Ready fotball dekker kostnader forbundet med trening og kamp, inklusive lagsutstyr og treningstrøye til alle spillere. Treningsavgiftene fastsettes av styret i Ready fotball.Prisene for treningsavgift finner du nederst på denne siden.

Treningsavgiften dekker ikke deltakelse på cuper, treningsleir, individuelt treningsutstyr og sosiale tiltak på årgangen.

Treningsavgifter ungdomsfotballen
På de fleste ungdomsfotballkull differensieres treningsavgiften i "høy" og "lav". Dette er for å nå vårt mål om at Ready Fotball skal være et sted der alle trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå. Treningsavgiftene vil være med å danne grunnlaget for hvordan vi deler inn treningsgrupper og kamplag, med individuelle tilpasninger som gjøres i samråd mellom årgangsleder og Sportssjef. Husk derfor å vurdere sammen med spilleren hvilket tilbud spilleren ønsker. På den måten vil det være større sannsynlighet for at vi når vårt mål.

Treningsavgift Lav

 • 1 fellestrening i uken - prioritet 1 av årgangens økter*
 • Kamper
 • Cuper (vil påløpe ekstra kostnader)
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Tilbud om årlig spillersamtale

*Om prioritet 1 dagen ikke passer ber vi deg ta kontakt med årgangsleder.

Treningsavgift Høy

 • 2 eller flere fellestreninger i uken - tilbud om alle årgangens økter
 • Kamper
 • Cuper (vil påløpe ekstra kostnader)
 • Sosiale tiltak (vil påløpe noe ekstra kostnader)
 • Tilbud om utviklingssamtaler med trener
 • Tilbud om bruk av videoanalyse
 • Individuelle tilrettelegginger og spillerutviklingstiltak
 • Hospitering til eldre alderstrinn dersom ferdighetene tilsier dette
 • Mulighet til nominasjon til Landslagsskolen dersom spillerne oppfyller kriteriene satt av NFF (13-15 år)

Readyakademiet
For barn mellom 7 og 12 år arrangerer Ready Fotball ekstratreningstilbudet "Griegakademiet". Her er akademiet sine egne sider. Her finnes også påmeldingslenker til akademiet for alle årganger. 

Fotballskoler
Ready arrangerer fotballskoler for barnefotballen (5-12 år) hvert år i uke 26, 32 , 33 og 40. Informasjon om Ready Fotballskoler finner dere her.

Stipendordning
Økonomi skal ikke være en ekskluderende faktor fra å delta i Ready Fotball. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å sende en søknad til Sportssjef om stipend for hele eller deler av treningsavgiften. Send e-post til Sportssjef Daniel Folkøy på daniel@ready.no som behandler dette konfidensielt

Oversikt over treningsavgifter sommer 2021
Treningsavgifter sendes ut via Spond til alle spillere som ligger i årgangsgruppene. Er du nytt medlem? Trykk på riktig link under og vent på bekreftelse fra årgangsleder på forespørselen.

Årgang   Pris Linker til årgangsgruppe for nye medlemmer
J17 Høy 5300 Spond - J2004/05-årgangen
J17 Lav 3150 Spond - J2004/05-årgangen
J2006 Høy 5300 Spond - J2006-årgangen
J2006 Lav 3150 Spond - J2006-årgangen
J2007 Høy 5300 Spond - J2006-årgangen
J2007 Lav 3150 Spond - J2006-årgangen
J2008 Høy 5300 Spond - J2006-årgangen
J2008 Lav 3150 Spond - J2006-årgangen
J2009 2350 Spond - J2006-årgangen
J2010 2350 Spond - J2006-årgangen
J2011 2350 Spond - J2006-årgangen
J2012 2350 Spond - J2006-årgangen
J2013 2350 Spond - J2006-årgangen
J2014 2050 Spond - G/J2014-årgangen
J/G2015 2050 Spond - G/J2014-årgangen
J/G2016 1600 Spond - G/J2014-årgangen
M40 & M55 2050 Spond - Old boys
MSC 2050 Spond - Menn Senior C
MSB 2250 Spond - Menn Senior C
G19/17 Høy 5300 Spond - G/J2014-årgangen
G19/17 Lav 3150 Spond - G/J2014-årgangen
G2005 Høy 5300 Spond - G2005-årgangen
G2005 Lav 3150 Spond - G2005-årgangen
G2006 Høy 5300 Spond - G2006-årgangen
G2006 Lav 3150 Spond - G2006-årgangen
G2007 Høy 5300 Spond - G19/17
G2007 Lav 3150 Spond - G19/17
G2008 Høy 5300 Spond - Menn Senior B
G2008 Lav 3150 Spond - Menn Senior B
G2009 2350 Spond - Menn Senior B
G2010 2350 Spond - Menn Senior B
G2011 2350 Spond - Menn Senior B
G2012 2350 Spond - Menn Senior B
G2013 2350 Spond - Menn Senior B
G2014 2050 Spond - Menn Senior B
Akademi 2009-2014   Påmelding og priser akademi
1 økt i uken 2650  
2 økter i uken 4200  
3 økter i uken 4700  
Taxi 1 dag 1000  
Taxi 2 dager 2000  
Taxi 3 dager 3000  


Treningstider sommer 2021 - frem til det åpnes opp for kamper og trening for voksne
(Gjennomstreket = Ikke åpnet opp for pga koronaretningslinjer)

*Det vil komme endringer på både treningstider og muligens dager når breddefotballen åpnes gradvis.

  J/G2016   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Oppstartstrening   Tirsdag   17:00 - 18:15   Gressbanen kunstgress 1 (A) & bingene  
         
  J/G2015   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Oppstartstrening   Tirsdag   18:15 - 19:30   Gressbanen kunstgress 1 (A) & bingene   
         
  J2014   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Mandag   14:30 - 16:00   Gressbanen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Onsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   2. prioritet
  Oppstartstrening   Torsdag   17:30 - 18:45   Gressbanen kunstgress 1 (A & B) & bingene  
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   3. prioritet
         
  J2013   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   17:30 - 18:45   Gressbanen kunstgress 1 (A) & bingene   
  Akademitrening   Tirsdag   14:30 - 16:00   Gressbanen kunstgress   2. prioritet
  Akademitrening   Torsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   3. prioritet
         
  J2012   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   17:30 - 19:00   Gressbanen kunstgress 2   
  Akademitrening   Tirsdag   14:30 - 16:00   Gressbanen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Onsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   2. prioritet
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   3. prioritet
         
  J2011   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Mandag   14:30 - 16:00   Gressbanen kunstgress   1. prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   18:45 - 20:15   Gressbanen kunstgress 1 (B, + A fra 19:30)   
  Akademitrening   Onsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   2. prioritet
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   3. prioritet
         
  J2010   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Mandag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Tirsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   2. prioritet
  Lagstrening   Torsdag   17:45 - 19:15   Gressbanen kunstgress 2   
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   3. prioritet
         
  J2009   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   16:00 - 17:30   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   
  Akademitrening   Tirsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Torsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   2. prioritet
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   3. prioritet
         
  J2008   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   16:00 - 17:30   Gressbanen kunstgress 1 (A & B)   
  Lagstrening   Onsdag   16:30 - 17:45   Gressbanen kunstgress 2   
  Lagstrening   Torsdag   18:00 - 19:15   Gressbanen kunstgress 1 (C, A & B fra 18:45)   
  Lagstrening   Fredag   16:30 - 17:45   Gressbanen kunstgress 2 (A & B)   
  Fellesøkt jenter   Søndag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 1   
         
  J2007   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   18:45 - 20:15   Gressbanen kunstgress 1 (A & B)   
  Lagstrening   Tirsdag   16:00 - 17:15   Gressbanen kunstgress 1 (A & B)   
  Lagstrening   Onsdag   17:45 - 19:00   Gressbanen kunstgress 1 (D)   
  Lagstrening   Fredag   16:30 - 17:45   Gressbanen kunstgress 2 (B & C)   
  Fellesøkt jenter   Søndag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 1   
         
  J2006   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   18:45 - 20:15   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   
  Lagstrening   Onsdag   17:45 - 19:00   Gressbanen kunstgress 1 (C)   
  Lagstrening   Torsdag   18:00 - 19:15   Gressbanen kunstgress 1 (D, + C fra 18:45))   
  Lagstrening   Fredag   17:45 - 19:00   Gressbanen kunstgress 2   
  Fellesøkt jenter   Søndag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 1   
         
  J17   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   20:30 - 22:00   Gressbanen kunstgress 2 (B & C)   
  Lagstrening   Onsdag   19:00 - 20:15   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   
  Lagstrening   Torsdag   19:15 - 20:30   Gressbanen kunstgress 2 (C & D)   
  Lagstrening   Fredag   19:00 - 20:15   Gressbanen kunstgress 2 (C)   
  Lagstrening   Søndag   19:30 - 21:00   Gressbanen kunstgress 2   
         
  G2014   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Mandag   14:30 - 16:00   Gressbanen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Onsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   2. prioritet
  Oppstartstrening   Torsdag   17:30 - 18:45   Gressbanen kunstgress 1 (A & B)  
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   3. prioritet
         
  G2013   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Mandag   14:30 - 16:00   Gressbanen kunstgress   2. prioritet
  Lagstrening   Onsdag   17:45 - 19:00   Gressbanen kunstgress 1 (A & B) & bingene  
  Akademitrening   Torsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress   3. prioritet
         
  G2012   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   17:30 - 19:00   Gressbanen kunstgress 1 (B, C & D)  
  Akademitrening   Tirsdag   14:30 - 16:00   Gressbanen kunstgress 1 (A)   2. prioritet
  Akademitrening   Torsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   1. prioritet
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 1 (B)   3. prioritet
         
  G2011   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Mandag   14:30 - 16:00   Gressbanen kunstgress   1. prioritet
  Akademitrening   Tirsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 2   2. prioritet
  Lagstrening   Onsdag   17:45 - 19:15   Gressbanen kunstgress 2  
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 1 (B)   3. prioritet
         
  G2010   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening lag 1 & 2   Tirsdag   17:45 - 19:15   Gressbanen kunstgress 2  
  Lagstrening lag 3 & 4   Tirsdag   19:15 - 20:30   Gressbanen kunstgress 2  
  Akademitrening   Onsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   1. prioritet
  Akademitrening   Torsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 2   3. prioritet
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   2. prioritet
         
  G2009   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Akademitrening   Mandag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 2   2. prioritet
  Akademitrening   Onsdag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 2   1. prioritet
  Lagstrening   Torsdag   16:30 - 18:00   Gressbanen kunstgress 1 (kun C & D 17:30)  
  Akademitrening   Fredag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 2   3. prioritet
         
  G2008   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   16:00 - 17:30   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   3. prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   20:30 - 22:00   Gressbanen kunstgress 2 (A & B)   4. prioritet
  Lagstrening   Onsdag   16:30 - 17:45   Gressbanen kunstgress 1 (A & B)   1. prioritet
  Lagstrening   Torsdag   16:30 - 17:45   Gressbanen kunstgress 2   2. prioritet
  Lagstrening   Søndag   18:00 - 19:30   Gressbanen kunstgress 2   5. prioritet
         
  G2007   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   16:30 - 17:45   Gressbanen kunstgress 2   ??
  Lagstrening   Onsdag   16:30 - 17:45   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   ??
  Lagstrening   Torsdag   20:30 - 22:00   Gressbanen kunstgress 2   ??
  Lagstrening   Fredag   16:30 - 17:45   Gressbanen kunstgress 1   ??
  Lagstrening   Søndag   16:30 - 18:00   Gressbanen kunstgress 1   ??
         
  G2006   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   19:00 - 20:30   Gressbanen kunstgress 2   ??
  Lagstrening   Tirsdag   17:15 - 18:45   Gressbanen kunstgress 1 (B)   ??
  Lagstrening   Onsdag   19:00 - 20:15   Gressbanen kunstgress 1 (A & B)   ??
  Lagstrening   Fredag   17:45 - 19:00   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   ??
  Lagstrening   Lørdag   10:30 - 12:00   Gressbanen kunstgress 1   ??
         
  G2005   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   20:15 - 21:45   Gressbanen kunstgress 1   ??
  Lagstrening   Tirsdag   16:00 - 17:15   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   ??
  Lagstrening   Onsdag   20:15 - 21:45   Gressbanen kunstgress 1 (A & B)   ??
  Lagstrening   Fredag   19:00 - 20:15   Gressbanen kunstgress 1 (C & D) & 2 (A & B)   ??
         
  G17 (2004)   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   19:00 - 20:15   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   ??
  Lagstrening   Onsdag   19:15 - 20:30   Gressbanen kunstgress 2   ??
  Lagstrening   Torsdag   19:15 - 20:30   Gressbanen kunstgress 2 (A & B)   ??
  Lagstrening   Søndag   16:30 - 18:00   Gressbanen kunstgress 2   ??
         
  G19-1   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   20:15 - 21:45   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)   ??
  Lagstrening   Torsdag   19:15 - 20:30   Gressbanen kunstgress 1 (B, C & D)   ??
  Lagstrening   Fredag   17:45 - 19:00   Gressbanen kunstgress 1 (A & B)   ??
  Lagstrening   Søndag   18:00 - 19:30   Gressbanen kunstgress 1   ??
         
  G19-2   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   20:30 - 22:00   Gressbanen kunstgress 2 (A & B)   1. prioritet
  Lagstrening   Onsdag   20:30 - 22:00   Gressbanen kunstgress 2 (A & B)   2. prioritet
         
  MSA   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   17:15 - 18:45   Gressbanen kunstgress 1 (B, C & D)  
  Lagstrening   Onsdag   20:15 - 21:45   Gressbanen kunstgress 1 (C & D)  
  Lagstrening   Torsdag   20:30 - 22:00   Gressbanen kunstgress 1  
  Lagstrening   Fredag   19:00 - 20:15   Gressbanen kunstgress 1 (A & B)  
  Lagstrening   Søndag   10:00 - 11:30   Gressbanen kunstgress 1  
         
  MSB   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Tirsdag   20:15 - 21:45   Gressbanen kunstgress 1 (A)  
  Lagstrening   Torsdag   19:15 - 20:45   Gressbanen kunstgress 1 (A)  
  Lagstrening   Søndag   15:00 - 16:30   Gressbanen kunstgress 2  
         
  MSC   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Onsdag   20:30 - 22:00   Gressbanen kunstgress 2 (C)  
         
  M40 & M55   Dag   Tid   Sted   Prioritet
  Lagstrening   Mandag   20:30 - 22:00   Gressbanen kunstgress 2 (C)