Starte i Ready Fotball

Ny spiller på våre lag

Ready ønsker flere spillere til sine lag. Vi har tilbud til både de som vil satse mye på fotball og for de som har sosiale motivasjoner for sin fotballdeltakelse. For de som ønsker å starte i Ready fotball, kontakt sportssjef Daniel Folkøy på daniel@ready.no, eller på telefon 95 90 97 07.

I ungdomsfotball og seniorfotball må Ready ta kontakt med tidligere klubb for å få godkjennelse før prøvespill. Etter en prøvespillsperiode blir klubb og spiller enig om overgang. Ved overgang må en fylle ut samtykkeskjema for overgang. Samtykkeskjemaet må fylles ut, signeres og leveres til lagstrener.

Dersom man som barnefotballspiller ønsker å begynne på fotball i Ready kan man se bort ifra overgangspapirer og prøvespill.

Når man starter med treninger i Ready må man betale hovedmedlemskap til klubben samt treningsavgift til fotballavdelingen. Les mer om dette her.

Fotball for de aller minste

Ready fotball tilbyr fotballtreninger for jenter og gutter fra og med våren det året de fyller 5 år. Alle årganger har tilbud om treninger hele året.

Treningene våre er morsomme, utfordrende og spennende, men innenfor trygge og strukturerte rammer. Readytreneren har et utstrakt fokus på å utvikle mennesker med gode verdier og holdninger såvel som å utvikle fotballferdigheter.

For å spille fotball i Ready må man betale hovedmedlemskap til klubben og treningsavgift. Les mer om dette her

Virker dette interessant for deg eller ditt barn, ta kontakt med klubbens Oppstartsansvarlig Anders Thoresen: anders.thoresen@ready.no

I videoen nedenfor ser man et eksempel på hvordan vi organiserer treningene for våre minste fotballspillere. Vi fokuserer mye på lek med ballen gjennom haien kommer, hauk og due eller liknende, samt kamper to mot to eller tre mot tre.

Klubbkolleksjon

Vår hovedleverandør av fotballutstyr Oslo Sportslager har en nettbutikk hvor de selger Readyartikler. For at våre lag skal stå sterkere samlet som en enhet ønsker vi at alle våre spillere har Ready-antrekk på trening, se her for Oslo Sportslagers nettbutikk.

I tillegg til dette utvalget selger Oslo sportslager selge diverse fotballartikler(sokker, fotballsko, nikkers).

Oslo%20Sportslager%203.jpg