Oppstart av organisert aktivitet i Ready

Kjære Readymedlem. 

Vi håper at alle Readyfolk og deres familier har klart seg bra i denne vanskelige tiden.

Ved hjelp av dere alle sammen har vi nå kommet så langt at vi kan planlegge å starte en viss aktivitet - innenfor de rammene myndighetene i stat, kommune og idrett har trukket opp. Vi tror det kan bli veldig bra for hele familien. Les mer her...

2020-04-12
biseth

Kjære Readymedlem,

Vi håper at alle Readyfolk og deres familier har klart seg bra i denne vanskelige tiden.

Ved hjelp av dere alle sammen har vi nå kommet så langt at vi kan planlegge å starte en viss aktivitet - innenfor de rammene myndighetene i stat, kommune og idrett har trukket opp. Vi tror det kan bli veldig bra for hele familien.

Det vil være en overordnet retningslinje i det vi gjør, og det er SMITTEVERN. Derfor starter vi med to dagers arbeid etter påske hvor vi driver tilrettelegging, planlegging av øvelser og opplæring av alle trenere, før vi slipper utøverne til. Det har foregått mye planlegging frem til nå også, men vi må være trygge på at alle ansatte er drillet.

Så starter vi med to dagers aktivitet denne uke, som vil bli strengt overvåket og analysert, for å se om vi klarer å drive forsvarlig. Hovedstyret vil evaluere oppstarten. Klarer vi ikke å oppnå tilstrekkelig forsvarlig drift vil umiddelbart vi enten legge om, innskrenke eller ta en ytterligere pause.

For å få til aktivitet er vi avhengig av stor foreldreinnsats, både som hjelper i øktene og til generell oppfølging av utøverne så lenge smittefaren er betydelig, flest i de yngste gruppene. Får vi ikke nok foreldre med vil det bety færre treninger og kanskje ingen treninger for enkelte grupper. Det aller viktigste er samtalen dere har med Readybarn og -unge før de går på trening. Respekt og disiplin må innprentes hjemmefra.

Ved adferd som trenerne bedømmer som risikofylt vil vedkommende bli bedt om å gå hjem, og dette må respekteres uten videre. Det vil ikke bli noen etterfølgende diskusjon Selv om det kan oppleves som strengt/urettferdig. Vedkommende må da stille med voksent følge på neste økt.  

Blir det for krevende å holde SMITTEFRI aktivitet vil treningsvirksomheten bli lagt på is for de grupper det gjelder, om nødvendig for alle.

Det er helt avgjørende at vi alle respekterer og slutter opp om de regler som er satt opp. Det er ikke rom for privat meninger om disse  slik situasjonen er.

Vi håper at vi på denne basis kan få i gang morsom og sunn aktivitet, med støtte fra dere alle.

 

Marius M. Gisvold

Hovedstyrets leder