NISSEMARSJ FOR ALLE SMÅ OG STORE I FRIIDRETTSAVDELINGEN 8. DESEMBER

Tirsdag 8. desember blir det nissemarsj på Gressbanen. Alle små og store i friidrettsavdelingen, med foreldre/foresatte, søsken osv er velkommen!

2015-11-20
Anita

Vi serverer risgrøt (Fjordland), pepperkaker og varm saft til alle inne på Readyhuset. Hold av ettermiddagen, vi kommer tilbake med tidspunkt og mer info nærmere. :)