Påmeldingene fra januar er åpen

Se her for informasjon om våre tilbud etter nyttår. 

2015-12-09
Anders

Ved å følge denne linken, kommer du til vår påmeldingskalender. Her finner du informasjon om trenigsgrupper og tider. Påmelding og betaling skjer i påmeldingskalenderen.