G2006 sine første uker som G12 Akademi

Les mer for en rapport om G2006 sine første uker på Readyakademiet!

2017-12-13
magnushau

Gutter 2006 har gjennomført sine første uker over på vintertrening som Gutter 12 år og nå eldste årgang på Ready Akademiet! Årskullet har tilbud om tre treninger i uken, tirsdag, torsdag og fredag.  Over 40 Gutter 06-spillere deltar på Akademiet, hvor de alle fleste trener 2 g/uka og over 20 spillere trener 3g/uka. Hver uke tar vi for oss ett av temaene fra Readys verdier.
Spør spillerne om de kan alle klubbens verdier hjemme!

Når spillerne nå blir G12 er de i stand til å lære seg å utføre beslutninger på banen basert på hvilken rolle (posisjon) de har på banen. Med flere spillere på eget lag og motstanders lag, blir spillet mer komplekst og banen blir større.  Hver spill situasjon krever at spillerne kommuniserer (motta/sender informasjon), tar beslutninger og utfører sine beslutninger.

Akademitreninger
På treningene er vi delt inn i to eller tre grupper, eller vi har felles trening med alle grupper.
Hver uke har vi et fagtema i tillegg til et verditema. Vi trener både på Angrepsspill (når vårt lag har ballen), Forsvarsspill (når motstander har ballen), og på Omstilling (situasjonene der ballen skiftet eier mellom oss og motstander). Spør gjerne spillerne hjemme; Hva har dere trent på i dag? Var det morsomt? Hva lærte dere? Hva fikk du til på treningen i dag?

Akademiliga kamper 9v9
Vi har gjennomført 2 kampsamlinger, mot hhv. Ullern og Snarøya.
Vinterstid spiller vi alle Akademi kampene våre på bortebane, mens vi til våren spiller våre kamper på Gressbanen. Vi ser at spillerne får større utfordringer når banen er blitt større, og flere med/mot-spillere. Dette vil vi se stor fremgang på i månedene som kommer, og gutta synes 9v9 fotball er spennende og lærerikt!
Vi er opptatt av at spillerne må få frihet til å utføre beslutninger basert på hva de ser og forstår i hver enkelt spill situasjon.  Dette fører til at de må reflektere mer mens de spillere, og de utvikler en bedre forståelse for spillet og for hva som er den mest hensiktsmessige beslutningen.

Kamp lagene (som treningsgruppene) deles inn etter prinsippet om å få mest mulig jevnbyrdige kamper med utgangspunkt i spillernes læringsvilje, læringsevne og ferdigheter. En viktig presisering å gjøre er at lagene ikke er statiske og endres basert på påmelding, spillernes utvikling og motivasjon for å spille fotball. Målet er at flest mulig spillere gjennom hver kamp skal få opplevelse av både utfordringer og mestring. Det samme gjelder akademitreningene.

Info og oppfordring
Husk at spillerne må ha på seg nok klær på trening og kamp! Husk å melde forfall via True Groups innen kl. 11:00 samme treningsdag! Husk og meld på spillerne til kamper innen frist 1 uke før!

Før jul og litt ferie trener vi frem til og med torsdag 21. desember, som er årets siste Akademi trening for G06. Første trening etter jul tirsdag 2. januar. 

Påmelding vinterakademi

Vinterakademi 2020/2021

Kontaktinformasjon:

Daniel Folkøy
Tlf: 959 09 707
daniel@ready.no
Akademiansvarlig