magnushau 2016-03-21 13:48:28

Til spillere og foreldre

Hva forventes av spillerne som deltar på Griegakademiet?

Det er en uttalt målsetting i Ready at vi skal skape gode mennesker. Som en del av prosessen legger vi til rette for at alle spillerne skal etterleve våre verdier og Readykoden på våre akademitreninger. Om spillere ikke følger disse, er det vår jobb som trenere å veilede spillerne slik at de får en forståelse av hvordan de bør opptre som menneske og som fotballspiller.

 

Les mer om Readys verdier og Readykoden HER.

 

Hva forventes av foreldrene som har spillere på Griegakademiet?

For å sørge for høyest mulig kvalitet på spiller- og menneskeutviklingen på Griegakademiet trenger vi dere foreldres hjelp til de 3 punktene under.

1. Ready IF-appen (mobil)/Truegroups (PC/Mac)

Griegakademiet benytter Ready-appen som kommunikasjonsverktøy. Alt du kan gjøre i Ready-appen på telefonen kan du også gjøre fra PC/Mac på truegroups.com. For enkelthetsskyld omtaler vi kun Ready-appen fra nå av. Alle spillere som melder seg på akademiet får tilsendt en link med invitasjon til en gruppe i Ready-appen, f.eks. «Sommerakademiet G2007». Her må dere godkjenne invitasjonen. Har dere ikke mottatt link, ta kontakt med akademiansvarlig Daniel Folkøy på daniel@ready.no.

2. Forfall til akademitrening

Alle spillere står merket som «deltar» i aktiviteten i Ready-appen. Dette for at dere som foreldre ikke skal kunne trenge å gå inn og svare om deres sønn/datter kommer hver gang det er akademitrening. For å melde forfall til akademitrening trykker dere på «deltar ikke» i Ready-appen. Forfall må meldes innen kl. 11 samme dag. Dette av to grunner:

- Trenerne på akademiet bruker mye tid på å planlegge gode økter for spillerne. Hvis vi vet hvem som kommer og ikke kommer vil kvaliteten på økten bli desto bedre og spillerne får et bedre læringsutbytte av hver økt.

- Taxilister sendes til taxiselskapet og skolene innen kl. 12. Vi må derfor vite hvem som skal være med taxi denne dagen.

3. Påmelding til akademiliga(gjelder kun de kullene der det gjennomføres akademiliga)

- Alle akademispillere kan melde seg på akademiliga.

- Ready-appen er eneste måte å melde seg på akademiligasamlinger. Dere må selv aktivt gå inn i aktiviteten å klikke «deltar» for deres sønn/datter. Alle datoer for akademiligarunder blir lagt inn i Ready-appen og informert om på våre akademiligasider. Frist for påmelding er en uke før akademiligarunden gjennomføres. Er du for sent ute til å melde på blir du satt på venteliste og kommer kun med dersom noen melder forfall.

 

Kontaktinformasjon:

Daniel Folkøy
Tlf: 959 09 707
daniel@ready.no
Akademiansvarlig