Til spillere og foreldre

Hva forventes av spillerne som deltar på Griegakademiet?

Det er en uttalt målsetting i Ready at vi skal skape gode mennesker. Som en del av prosessen legger vi til rette for at alle spillerne skal etterleve våre verdier og Readykoden på våre akademitreninger. Om spillere ikke følger disse, er det vår jobb som trenere å veilede spillerne slik at de får en forståelse av hvordan de bør opptre som menneske og som fotballspiller.


Rammer og retningslinjer under akademitrening

Les mer om Readys verdier og Readykoden HER.

 

Hva forventes av foreldrene som har spillere på Griegakademiet?

For å sørge for høyest mulig kvalitet på spiller- og menneskeutviklingen på Griegakademiet trenger vi dere foreldres hjelp til de 3 punktene under.

1. Spond-appen (mobil) / spond.com (PC/Mac)

Griegakademiet benytter i likehet med resten av klubben Spond-appen som kommunikasjonsverktøy. Alt du kan gjøre i appen på telefonen kan du også gjøre fra PC/Mac på spond.com. Alle spillere som melder seg på akademiet blir lagt inn i årgangens egne akademigruppe. Ved et nytt medlem får man tilsendt en link med invitasjon til gruppen i Spond-appen, f.eks. «Sommerakademiet G2007». Her må dere godkjenne invitasjonen. Har dere ikke mottatt link, ta kontakt med akademiansvarlig Daniel Folkøy på daniel@ready.no eller årgangsleder. Oversikt over årgangsledere finner dere her: Griegakademiet

2. Forfall til akademitrening

Alle aktiviteter blir ukentlig sendt ut i Spond slik at foreldre må svare «Aksepter» eller «Avslå» på aktiviteten. For å melde forfall til akademitrening trykker dere på «Avslå» i aktiviteten på Spond. Forfall må meldes innen kl. 11 samme dag. Dette av to grunner:

- Trenerne på akademiet bruker mye tid på å planlegge gode økter for spillerne. Hvis vi vet hvem som kommer og ikke kommer vil kvaliteten på økten bli desto bedre og spillerne får et bedre læringsutbytte av hver økt.

- Taxilister sendes til taxiselskapet og skolene innen kl. 12. Vi må derfor vite hvem som skal være med taxi denne dagen.

3. Påmelding til akademiliga(gjelder kun de kullene der det gjennomføres akademiliga)

- Alle akademispillere kan melde seg på akademiliga.

- Spond er eneste måte å melde seg på akademiligasamlinger. Dere må selv aktivt gå inn i aktiviteten å klikke «Aksepter» for deres sønn/datter. Alle datoer for akademiligarunder blir lagt inn i Spond og informert om på våre akademiligasider. Frist for påmelding er en uke før akademiligarunden gjennomføres. Er du for sent ute til å melde på blir du satt på venteliste og kommer kun med dersom noen melder forfall.

 

Fotosamtykke for Griegakademiet

Gjennom året legger vi ut noen artikler på vår hjemmeside om akademiet og våre aktiviteter. Vi ønsker dermed et samtykke fra foreldre om at vi har lov til å ta bilder av deres sønn/datter og benytte dette til nyhetsartikler på hjemmesiden. Disse nyhetsartiklene vil også bli delt på Ready Fotballs facebookside. Det er også selvsagt mulig å trekke tilbake dette samtykke ved å kontakte akademiansvarlig Daniel Folkøy per epost daniel@ready.no eller tlf 959 09 707.

Påmelding akademi

Påmelding vinterakademiet 2021/2022

Kontaktinformasjon:

Daniel Folkøy
Tlf: 959 09 707
daniel@ready.no
Akademiansvarlig