Kombinasjonsanlegg for kunstgress og kunstis på Gressbanen 2

Hovedstyret står, som for ti år siden, samlet bak beslutningen om å:
"Utvikle Gressbanen 2 til et kombinert anlegg for aktivitet på kunstgress og kunstis for medlemmer i IF Ready og for bruk av barn, unge og eldre i nærområdet"

2016-08-19
TorerFB

Over ti år er gått år siden de første planene for et kombinert kunstgress- og kunstisanlegg på Gressbanen grus ble lagt.

Kommunen er nå i gang med gjennomføringen av anleggets trinn 1, kunstgressbanen, der Bymiljøetaten tar ansvaret kostnadene og byggingen. Deretter gjennomføres trinn 2, prosjektet som tilrettelegger for kunstis, som Ready vil stå ansvarlig for. Når denne delen av prosjektet er klarert, vil det bl.a. bestå av å fjerne kunstgresset midlertidig når pads for kjølerør skal legges. Grunnarbeidet forøvrig gjøres nå, som del av kunstgressprosjektet.

Etter møtet i Readys hovedstyre kommende tirsdag, 23. august vil vi legget ut informasjon om det videre arbeidet i trinn 2 samt ansvarlige for gjennomføring, kostnader og finansiering o.l.

Vi i Hovedstyret legger ikke skjul på at prosessen fram til løsningen på trinn 2 har vært utfordrende og at det fortsatt vil kreve innsats fra krefter innenfor og utenfor Ready for å komme i mål med kombinasjonsprosjektet.

Torer F. Berg
Leder IF Ready