Sørkedalsløpet 2016 inviterer til Naboklubbkonkurranse

Fossum, Njård, Heming, Ready, Øvrevoll/Hosle, Røa, TRY, Vestre Aker Skiklubb og Sørkedalens Idrettsforenings inviteres til å delta i en uformell konkurranse om å være områdets sprekeste Naboklubb. 
http://www.sorkedalen.no/sorkedalslopet/?page_id=462 

2016-08-22
BjornarReady

Klubbene som er invitert er de samme som er med i Naborunden på langrenn. Vinneren av konkurransen er Naboklubben som har lavest plassiffer for tre løpere i 11 km løypen, og slik at man trekker fra inntil fem plasseringer i de fire klassene med flest løpere (denne justeringen for at det ikke skal være altfor stort handikapp å stille i de største klassene, og beste plassering man kan få etter slik justering er første plass). Med i alt 12 dame- og herreklasser fra 12 år til de over 70 år, er det muligheter for alt fra unge til eldre medlemmer til å kapre topplasseringer i sine respektive klasser.Dere melder selv inn navn på løperne som har løpt for dere og plassifre i etterkant av løpet. Jeg vil sende ut en oversikt med resultatene til Naboklubbene som melder inn plassifre og resultatene vil også bli lagt ut under fanen Naboklubbkonkurranse på Sørkedalsløpets hjemmeside.Innlevering av resultater
Ved innlevering av resultater for bransje- og naboklubbkonkurransen skal man bruke denne excel-filen:» Poeng_beregning_SorkedalslopetNYTT OM POENGBEREGNING I BRANSJE- OG NABOKLUBBKONKURRANSENE: