INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FOTBALLAVDELINGEN

Tid: Mandag 13. mars kl. 19:00
Sted: Readyhuset

1. Årsmelding fra styret
2. Regnskap 2016
3. Budsjett 2017
4. Valg

2017-02-22
magnushau