Årsmøteti Ready IF utsatt til 14. mai 2020

Årmøtet i Ready Idrfettsforeningen avholdes på Readyhuset 14. mai 2020 kl 19:00.

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige senes én uke før årsmøtet.

 

VELKOMMEN!

2020-02-28
Biseth