OPPDATERT: Årsmøtet i Ready IF 16. Juni 2020

Årmøtet i Ready Idrettsforeningen avholdes på Readyhuset 16.Juni 2020 kl 19:00.

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.

 

VELKOMMEN!

2020-02-28
Biseth