Ready avlyser alle aktiviteter ut april måned

Som et ledd i tiltaksprosessen mot Koronaviruset avlyser vi all aktivitet ut april. Trykk her for mer informasjon.

2020-03-12
dafolkoy

Kjære medlemmer av Ready.

Norges fotballforbund og Skiforbundet har for kort tid siden informert om at all breddeaktivitet avlyses ut april. Dette er tiltak som er gjort for å hindre spredningen av Koronaviruset og basert på råd fra helsemyndighetene i landet.

Ready vil selvfølgelig følge disse anbefalingene og vil derfor avlyse all aktivitet ut april måned.

Våre seniorlag i fotball og bandy vil ellers forholde seg til de retningslinjer som kommer fra deres særforbund hva gjelder gjennomføring av aktiviteter og arrangementer.

Ready er en viktig samfunnsaktør som samler større mengder folk til aktiviteter i felleskap, og gjennom dette har vi et viktig samfunnsansvar ifm. å beskytte befolkningen i nærområdet mot videre spredning av viruset. Vi vil dog understreke at det er med tungt hjerte vi avlyser aktivitetene som vi vet bringer glede inn i livet til så mange barn og unge i nærområdet. I mellomtiden oppfordrer vi alle våre medlemmer til å lytte til de rådene som kommer fra helsemyndighetene i håp om at dette bidrar til en raskest mulig bedring av situasjonen, og kortest mulig nedetid for idretten.

Våre ansatte vil jobbe hjemmefra i tiden fremover hvilket innebærer at Readyhuset vil være underbemannet.