Ready tar vare på sine ansatte...

Ready betaler full lønn til sine heltidsansatte og ansatte i hovedsakelig administrative stillinger til tross for nedstengingen, foreløpig garantert til 1. mai.  Hovedklubben dekker 50% av kostnadene relatert til disse ansatte i avdelingene. Alle slike ansatte jobber hjemmefra, bl.a. med planlegging av sesong.

 

Deltidsansatte trenere får full lønn i mars. Om disse må permitteres eller ikke fra 1. april er noe avdelingene vil komme med informasjon om. 

2020-03-16
Biseth

Vi håper alle har det godt og følger FHI sine retningslinjer, slik at vi så snart som mulig kan være tilbake i normal drift.

 

Mvh, 

READY