READY - sammen står vi sterke

Vi håper at alle Readymedlemmer og deres familier er friske, og holder seg i aktivitet i disse rare og vanskelige tider. 

Hovedstyret har ønsket å skjerme og beholde våre flinke trenere, og har derfor ikke foretatt permitteringer i mars og april. Her har Ready gått motsatt vei av de andre klubbene. Vi tror at den fellesskapsfølelsen dette bygger vil betale seg i form av bedre aktiviteter for våre barn og unge når vi komme i gang igjen.

Vi håper derfor at mange av våre ærverdige medlemmer vil bidra til å sørge for best mulig tilbud til våre barn og unge når vi kan starte opp igjen. Les mer her...

2020-03-31
Biseth

Vi håper at alle Readymedlemmer og deres familier er friske, og holder seg i aktivitet i disse rare og vanskelige tider. Hovedstyret har brukt tiden til å starte planleggingen for to alternative utviklinger: Oppstart av aktivitet i mai og oppstart når skolen starter etter sommeren (17. august). I begge tilfelle vil klubben ha hatt store inntektstap, og trenger at alle som kan tråkker til for at vi skal komme i gang igjen med samme kvalitet som før.

Hovedstyret har ønsket å skjerme og beholde våre flinke trenere, og har derfor ikke foretatt permitteringer i mars og april. Her har Ready gått motsatt vei av de andre klubbene. Vi tror at den fellesskapsfølelsen dette bygger vil betale seg i form av bedre aktiviteter for våre barn og unge når vi komme i gang igjen. Samtidig mister vi alle inntekter fra treningsavgifter, utleie av Readyhuset etc. I stengningsperioden. Det er dessverre begrenset hvilke utgifter vi klarer å spare, og vi kan ikke regne med at støtten fra Staten gir oss all verden.

Vi taper mellom 2-3 millioner kroner hvis aktiviteten hemmes frem til skolestart, og vi trenger at dere alle tråkker til etter evne.

Vi har derfor opprettet «Readykortet», som vi ber alle om å skaffe seg. For de som ikke har penger å avse kan det betales med dugnadstimer, som vil bli fordelt ut over det kommende året. «Readykortet» gir rett til fri adgang til alle klubbens arrangementer, så som fotballkamper, bandykamper og skirenn, samt en gratis vaffel+kaffe på hvert arrangement, og fortrinnsrett til leie av Readyhuset med 10% rabatt på gjeldende pris. Readykortet finnes i fire varianter:

«Bronse» - 20 dugnadstimer til maling, kiosktjeneste, kampvertskap, kjøring etc.
«Sølv» - kr. 300 - 500
«Gull» - kr. 1.000 – 2000
«Platinum» - fritt valgt beløp over kr. 10.000,-

Kortene vil se like ut. Det viktigste er å bidra etter evne.

Bronse-kortet kjøpes ved Mail til Aleksander@ready.no, de øvrige ved å bruke VIPPS-nummer 601201 «READY – sammen står vi sterke» eller innbetaling til bankkonto nr. 4212 49 36270, som begge er opprettet spesielt for formålet. Kortene sendes ut «etter Corona».

Pengene fordeles ut på avdelingene ut fra den budsjettsvikt de har meldt inn til Hovedstyret.

Trenerne vil benytte denne tiden til å legge ut treningstips og ha individuelle kontakter/samtaler med utøverne gjennom april. De rydder også banen og huset, og vasker.  

 

Med vennlig hilsen,

Hovedstyret i Ready IF, avdelingsstyrene og alle de ansatte.