Takk til #Ferd-faktoren

Johan H. Andresen og Ferd har vært utrolig rause i denne utfordrende tid. 

Ready IF er en av mange foreninger/idrettslag som har mottatt støtte fra #Ferd-faktoren. 

2020-04-10
biseth

Johan H. Andresen og hans selskap Ferd er blant selskapene som har tatt et betydelig ansvar ifm Koronakrisen ved å gi de ansatte med barn, barnebarn, tantebarn eller fadderbarn mulighet til å støtte idrettslag som disse barna hører til. I den krevende tid vi nå er inne i, setter vi stor pris på gaven fra Ferd (og ansatte i Ferd som ønsker å støtte Ready IF) til barneidretten i foreningen. 

TUSEN TAKK!

Når alle våre aktiviteter må stenge påvriker dette idrettslagets økonomi, og igjen våre ansatte som vi streber etter å beholde, slik at barna har et kjent, godt og trygt miljø og komme tilbake til, slik Andresen påpekter viktigheten av. Bidraget fra Ferd tar oss et steg på veien mot å kunne gjøre nettopp dette. 

Støtten bidrar til å sikre gode rammer for barna i Ready IF, noe vi alle setter umåtelig stor pris på.

 

Ready Idrettsforeningen