Siste mulighet til å skaffe seg Readykortet

Mange Ready-hjerter har skaffet seg Readykortet som en støtte til klubben. 19. Mai kl 23:59 er siste mulighet til å skaffe seg Readykortet dersom noen fortsatt ønsker dette. Etter utløpt frist begynner vi å trykke Readykortet til de 184 personer som allerede har kjøpt Readykortet. 

vi setter utrolig stor pris på den støten vi har fått fra våre medlemmer, som bidrar til å sikre et tilbud til barn og unge også etter at epidemien er under kontroll og en mer normalisert hverdag kommer tilbake. Vi har idag aktivtet i de fleste avdleinger og grupper, men under strenge rentningslinjer, og ennå vet vi ikke hvorda ndet vil se ut med kamper, cuper, skimerked og andre større arrangement. Vi ser lyst på tide nsom kommer, og takket være støtte ndere har vist er vi best mulig rustet til å ta fatt på tide nsom kommer på best mulig måte, med de beste trenerne, trygge rammer og sikker drift. 

TUSEN TAKK for støtten! 

 

2020-04-19
biseth

Det er totalt 184 personer som så langt har kjøpt Readykortet. Dette har gitt kr 228 250,- og flere dugnadstimer. 

Hvordan midlene skal fordeles på aktivtetene vil hovedstyret sammen med daglig leder se på, når vi får en bedre oversikt over hva krisepakkene fra regjeringen vil bety for vår klubb, og hvilke tiltak og arrangement som vil gå "tapt". Midlene skal bidra til å sikre et godt aktivtetstilbud i avdelingene med vekt på barn og unge. 

 

Stor hilsen fra Ready