Utdeling av Readykortet!

Readykortet har vært i trykken, og ankommet Readyhuset.

Readykortet vil kunne avhentes på Readyhuset i Stasjonsveien 24, 0773 Oslo (hovedkontoret) i hverdager på dagtid, eller sendes i posten dersom det ikke lar seg gjøre å avhente. Tid for bemanning på kontoret utover "normal" arbeidstid er noe varierende grunnet idrettsaktivtet, men prøv gjerne å ta turen innom ifm. henting eller levering av barn e.l.  

Minner om årsmøtet 16.06.2020 kl 19:00, som vil være fin mulighet til å avhente Readykortet.

For forsendelse per post, send mail til medlem@ready.no og oppgi navn på den som har kjøpt Readykortet og adresse, så skal vi få sendt det per post.

 

 

2020-06-04
biseth

Jeg ønsker å rette en takk til alle som har støttet READY gjennom de uforutsigbare koronatider. Dere har bidratt til å sikre idrettstilbudet til barn og unge i nærområdet. Jeg kan meddele at klubben ser ut til å klare seg fint, takket være støtten fra våre medlemmer, krisepakker fra regjering, hardt arbeid fra avdelingens ansatte og andre aktører som har sett viktigheten av at idrettslagene kan tilby aktivitet til barn og unge. Vi er fra og med 1. Juni et godt steg på veien tilbake til verden sli kvi kjenner den her i idrettslaget, men enn så lenge uten kamper og andre konkurranser, men treningshverdagen begynner å ta form for de aller fleste barn og ungdom.