Coronaoppdatering Ready IF og Gressbanen

Her finner du oppdatert informasjon om coronasituasjonen for Ready IF. Vi følger de til enhver tid gjeldende retnignslinjer fra FHI, NIF, OIK og særforbund. 

Takk for at du er en god medborger og holder deg hjemme dersom du eller andre i husstanden er syke eller har symptomer på smitte, holder avstand til andre, har god hygiene, hoster i albuen og opprer som en ansvarlig person for vårt fellesskap. 

2020-08-20
Biseth

CORONAVIRUS - Ready Idrettsforeningen

Handlingsplan – ved påvist CORONASMITTE
Blir det påvist smitte av coronavirus hos noen av våre medlemmer, skal trener eller gruppeleder, som kan vite hvem i klubben som vedkommende kan ha vært i kontakt, bli kontaktet umiddelbart.

Sportslig leder for avdleingen kontakter deretter Daglig leder i READY IF umiddelbart:
Aleksander Biseth-Evensen.
Daglig leder informerer så Hovedstyret i klubben.

Ved påvist korona smitte blant medlemmene, vil klubben bli underlagt retningslinjene til Oslo Kommune https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref

 

Hva gjør klubben ved påvist korona virus blant våre medlemmer?

 1. Klubben vil forholde seg til karantenebestemmelser fra Oslo Kommune og ta forholdsregler deretter. All aktivitet som klubben har iverksatt vil deretter bli vurdert i henhold til kommunale retningslinjer, FHI og NIF /særidretters egne bestemmelser.
 2. Hovedstyret i Ready Idrettsforeningen vil fortløpende følge opp situasjonen i samråd med retningslinjer fra Oslo Kommune/bydelsoverlegen, FHI, NIF, OIK og særforbundene.
 3. Avvik fra handlingsplan kan kun forekomme i samråd med Oslo Kommune/bydelsoverlegen.

 

De lokale retningslinjene fra Oslo Kommune er fjernet, og det er nå de nasjonale retningslinjene som er gjeldende. Disse finner du under. Oppdateres etter neste pressekonferanse. 

Arrangementer

Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Reglene for arrangementer er som følger:

Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.

Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.

Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppidrett

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Det åpnes for treningskamper i serier i toppidretten som det hittil ikke er åpnet for. Det åpnes for seriekamper fra 17. juni dersom smittesituasjonen og erfaringene fra treningskampene tilsier det.

 

Ready følger alle retningslinjer gjeldende for Oslo

 Til alle medlemmer, foreldre, oppmenn, trenere og ansatte i Ready. Alle skal følge de retningslinjer som til enhver tid er gjeldende både nasjonalt og lokalt. Vi skal ta del i dugnaden, og ta vårt ansvar for å bidra til å redusere smittespredningen. Vi skal ikke omgå retningslinjene, og ikke utnytte «gråsoner» hvor vi ikke er helt trygge på å være innenfor gjeldende anbefalinger.

 Det har vært flere artikler (senest i dag i Aftenposten) om hvor Oslo-idretten reiser ut av kommunen for å trene. Gjeldende retningslinjer for Oslo kommune sier følgende om dette; Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes. READY følger rådene og retningslinjene fra Oslo Kommune. Oslo Idrettskrets har imidlertid presisert at det er akseptabelt å følge Oslo Skikrets anbefalinger med trening i «innendørshallen» for alpint på Lørenskog for de yngste barna, så lenge de ankommer i bil og for øvrig følger alle smittevernregler.

 Takk for at dere alle bidrar!

 

Ønsker dere en fin og fortsatt aktiv tid fremover. 

 

Oslo kommune viderefører tiltakene foreløpig til 7. Januar 2021. 

Smittevernstiltak For Ready og på Gressbanen frem til 14. desember 2020

Gressbanen skal hovedsaklig benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. Det er tillatt med egenorganisert aktivitet på utendørsanlegget (forutenom isbanen, publikumstiden er avlyst til om med 14. desember) for barn og unge under 20 år, såfremt smittevernsregelen om 1-meters avstand til andre overholdes.  For alle andre formål er idrettsanlegget stengt., inkl arrangementer, serie- og treningskamper samt publikumstid på isen. Det skal ikke foregå aktivitet for voksne på steder som er åpne for barn og unge.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

o    Om du føler deg syk – hold deg hjemme!

o    God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening

o    Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening

 

Retningslinjer for trening og konkurranse:

 

Kamper og konkurranser (breddeidrett)

Alle arrangementer i form av kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende i breddeidretten må avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes. I READY REISER VI IKKE UT AV KOMMUNEN FOR Å TRENE ELLER KONKURRERE UNDER NÅVÆRENDE RETNIGSLINJER.

Dette gjelder for alle aldersgrupper.

 

Treningssentre og innendørs idrettsanlegg

Treningssentre er stengt. STYRKEROMMET PÅ READYHUSET ER STENGT

Innendørs idrettsanlegg er stengt for alle fra og med 13 år. Det er kun tillatt med organisert trening for barn under ungdomsskolealder.

Munnbind skal benyttes på alle innendørsanlegg dersom det ikke er mulig å opprettholde 2 meters avstand til andre personer. Dette gjelder ikke for barn under 12 år.

 

Utendørs idrettsanlegg

For barn og unge under 20 år er det tillatt med både organisert trening og egentrening (egenorganisert aktivitet) på utendørs idrettsanlegg.

Det er ikke tillatt med organisert trening på utendørsanleggene for alle over 20 år. Denne aldersgruppen kan imidlertid bedrive egenorganisert aktivitet alene eller i mindre grupper (maks 5 personer), så lenge de overholder 1 meter avstand til hverandre og andre på anlegget.

 

Publikum: Det anbefales at det ikke er publikum til stede på treninger. Alle som er tilstede må registrere seg via opphengte QR-koder rundt om på anlegget.  

Avstand: Hold 1 meter avstand hele tiden untatt under treningen. Det oppfordres til bruk av munnbind innendørs på idrettsanlegg der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Garderober: Det oppfordres til å minimere bruken av garderober, og flere grupper skal ikke benytte samme garderobe. Det er ikke lov å bruke dusj. Sjekk med din lagleder/trener hvilken garderobe som skal benyttes.

Hygiene: Det finnes håndsprit, såpe og tørkepapir på anlegget. Bruk det! Hele anlegget blir rengjort med jevne mellomrom.

 

Oppdatering 27.10.2020:

Vi er pålagt av myndighetene å ha hjemmekontor så langt det lar seg gjøre. Ready tar del i dugnaden og følges selvsagt retningslinjer fra helsemyndigheter og regjering. 

Vi vil derfor jobbe hjemmefra med administrative oppgaver, samt råde våre ansatte/trenere til å følge rentingslinjer om nærkontakter (10 nærkontakter per uke). Dette for å ta vårt ansvar overfor de barn og ungdom vi har ansvaret for samt deres familier. Våre trenere får en påminnelse om å holde avstand til utøvere, men selvsagt ivareta utøverne (f.eks. ved skade, trøst o.l.) på en god måte. 

Det vil derfor være lavere bemmaning på Readyhuset enn normalt. For å ivareta de ansatte oppfordres besøkende til å holde avstand til hverandre og de ansatte. 

 

Aleksander (27.10.2020)

 

Dette er en handlingsplan dersom korona smitte blir påvist i Ready IF.

Anlegget er åpnet opp med visse restriksjoner og føringer.

Alle som oppholder seg på anlegget skal være registrert i den tiden de er på Gressbanen (Utøvere i Readys aktivitet er registrert gjennom Spond, alle andre må registrere seg). Dette gjør dere ved å bruke QR-kodene som henger på Gressbanen og fyller ut skjema som inneholder krav til følgende informasjon: Navn, Telefonnummer og tidsrommet du oppholder deg på Gressbanen. Dette ifm. eventuell smittesporing.

Slik gjør du dette: Ta opp mobilen, åpne kamera og hold denne foran QR-kode til du får opp link til registreringsskjema. Gå dit og fyll ut de få feltene som er påkrevd og send inn. Du kan også hjelpe andre å gjøre dette på din mobil og dersom andre ikke har mulighet til dette. Da vet vi hvor mange vi er på anlegget, og hvem som har vært tilstede i hvilke tidsrom for evt. smittesporing. 

GARDEROBER og DUSJ er stengt.

STYRKEROM og GYMSAL er KUN tilgjengelig etter avtale med klubben (for interne treningsgrupper som følger stramme renholdskrav).

Klubbens administrasjon og bemanning er hovedsakelig betjent digitalt, på ubestemt tid. Alle kan kontaktes på mail og mobil. Møt kun opp fysisk dersom det er helt nødvendig.

Klubben følger FHI og NIF – Oslo Idrettskrets og særforbunds føringer i forbindelse med corona og oppfordrer våre medlemmer til å sette seg inn i hver gruppes retningslinjer og føringer!

All informasjon til klubbens medlemmer blir distribuert hovedsakelig via våre hjemmesider www.ready.no

 

 1.  

 

Norges idrettsforbunds fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

 

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt (unntak for personer under 19 år, men bør ikke forekomme i større grad enn nødvendig).
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

 

 

Råd og krav ved arrangement på READYHUSET

Råd og krav er basert på Folkehelseinstituttets mal for risikovurdering.

Leietaker er å betrakte som ansvarlig arrangør. Skal oppgis med Navn og kontaktinfo til Daglig Leder.   

Arrangør må sørge for at deltakere holder innbyrdes avstand på minst 1 meter. Dette gjelder ikke deltakere fra samme husstand. Det er lovlig med inntil 50 personer, dersom krav om minimum 1 meters avstand overholdes. Dette vil kreve bruk av begge rom, samt at flere grupperinger kommer fra samme husstander.

Arrangør er ansvarlig for å informere om at deltakere med symptomer på coronavirus ikke skal delta. Personer i risikogrupper bør ikke delta.

Arrangør skal lage liste over alle som skal delta med navn og telefonnummer. Listen skal være sendt til daglig leder før arrangementet/hvis endringer ettersende oppdatert liste etter arrangement.

   • Arrangør må selv sørge for å vaske alt av bestikk og service som er benyttet. Dette bør også gjøres før bruk.
   • Engangsservise er tillat og anbefalt.
   • Alt medbrakt materiell av denne typen skal tas med hjem etter arrangementet.
   • Det er ok å benytte kjøleskap og komfyr.
   • Vask bestilles av Ready, og faktureres arrangør. Det er krav om vask.

Arrangør skal fjerne og ta med seg alt søppel inklusivt engangsservise og tomme flasker / drikkebokser. Søppel skal kastes i søppelkasse utenfor klubbhuset, eller i container på parkeringsplassen.

Arrangør må sørge for å ha og gjøre tilgjengelig tilstrekkelig med hånddesinfeksjonsmiddel.

 

 Saken oppdateres løpende...