Coronaoppdatering Ready IF og Gressbanen

Her finner du oppdatert informasjon om coronasituasjonen for Ready IF. Vi følger de til enhver tid gjeldende retnignslinjer fra FHI, NIF, OIK og særforbund. 

Takk for at du er en god medborger og holder deg hjemme dersom du eller andre i husstanden er syke eller har symptomer på smitte, holder avstand til andre, har god hygiene, hoster i albuen og opprer som en ansvarlig person for vårt fellesskap. 

2020-08-20
Biseth

CORONAVIRUS - Ready Idrettsforeningen

Dette er en handlingsplan dersom korona smitte blir påvist i Ready IF.

Anlegget er åpnet opp med visse restriksjoner og føringer.

Alle som oppholder seg på anlegget skal være registrert i den tiden de er på Gressbanen (Utøvere i Readys aktivitet er registrert gjennom Spond, alle andre må registrere seg). Dette gjør dere ved å bruke QR-kodene som henger på Gressbanen og fyller ut skjema som inneholder krav til følgende informasjon: Navn, Telefonnummer og tidsrommet du oppholder deg på Gressbanen. Dette ifm. eventuell smittesporing.

Slik gjør du dette: Ta opp mobilen, åpne kamera og hold denne foran QR-kode til du får opp link til registreringsskjema. Gå dit og fyll ut de få feltene som er påkrevd og send inn. Du kan også hjelpe andre å gjøre dette på din mobil og dersom andre ikke har mulighet til dette. Da vet vi hvor mange vi er på anlegget, og hvem som har vært tilstede i hvilke tidsrom for evt. smittesporing. 

GARDEROBER og DUSJ er stengt.

STYRKEROM og GYMSAL er KUN tilgjengelig etter avtale med klubben (for interne treningsgrupper som følger stramme renholdskrav).

Klubbens administrasjon og bemanning er hovedsakelig betjent digitalt, på ubestemt tid. Alle kan kontaktes på mail og mobil. Møt kun opp fysisk dersom det er helt nødvendig.

Klubben følger FHI og NIF – Oslo Idrettskrets og særforbunds føringer i forbindelse med corona og oppfordrer våre medlemmer til å sette seg inn i hver gruppes retningslinjer og føringer!

All informasjon til klubbens medlemmer blir distribuert hovedsakelig via våre hjemmesider www.ready.no

 

Handlingsplan – ved påvist CORONASMITTE
Blir det påvist smitte av coronavirus hos noen av våre medlemmer, skal trener eller gruppeleder, som kan vite hvem i klubben som vedkommende kan ha vært i kontakt, bli kontaktet umiddelbart.

Trener / Gruppeleder kontakter deretter Daglig leder i READY IF umiddelbart:
Aleksander Biseth-Evensen mobil 48 40 05 54 (kun mobil – ikke mail)
Daglig leder informerer så Hovedstyret i klubben.

Ved påvist korona smitte blant medlemmene, vil klubben bli underlagt retningslinjene til Oslo Kommune https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref

 

Hva gjør klubben ved påvist korona virus blant våre medlemmer?

 1. Klubben vil forholde seg til karantenebestemmelser fra Oslo Kommune og ta forholdsregler deretter. All aktivitet som klubben har iverksatt vil deretter bli vurdert i henhold til kommunale retningslinjer, FHI og NIF /særidretters egne bestemmelser.
 2. Hovedstyret i Ready Idrettsforeningen vil fortløpende følge opp situasjonen i samråd med retningslinjer fra Oslo Kommune/bydelsoverlegen, FHI, NIF, OIK og særforbundene.
 3. Avvik fra handlingsplan kan kun forekomme i samråd med Oslo Kommune/bydelsoverlegen.
 4.  

 

Norges idrettsforbunds fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

 

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt (unntak for personer under 19 år, men bør ikke forekomme i større grad enn nødvendig).
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

 

 

Råd og krav ved arrangement på READYHUSET

Råd og krav er basert på Folkehelseinstituttets mal for risikovurdering.

Leietaker er å betrakte som ansvarlig arrangør. Skal oppgis med Navn og kontaktinfo til Daglig Leder.   

Arrangør må sørge for at deltakere holder innbyrdes avstand på minst 1 meter. Dette gjelder ikke deltakere fra samme husstand. Det er lovlig med inntil 50 personer, dersom krav om minimum 1 meters avstand overholdes. Dette vil kreve bruk av begge rom, samt at flere grupperinger kommer fra samme husstander.

Arrangør er ansvarlig for å informere om at deltakere med symptomer på coronavirus ikke skal delta. Personer i risikogrupper bør ikke delta.

Arrangør skal lage liste over alle som skal delta med navn og telefonnummer. Listen skal være sendt til daglig leder før arrangementet/hvis endringer ettersende oppdatert liste etter arrangement.

   • Arrangør må selv sørge for å vaske alt av bestikk og service som er benyttet. Dette bør også gjøres før bruk.
   • Engangsservise er tillat og anbefalt.
   • Alt medbrakt materiell av denne typen skal tas med hjem etter arrangementet.
   • Det er ok å benytte kjøleskap og komfyr.
   • Vask bestilles av Ready, og faktureres arrangør. Det er krav om vask.

Arrangør skal fjerne og ta med seg alt søppel inklusivt engangsservise og tomme flasker / drikkebokser. Søppel skal kastes i søppelkasse utenfor klubbhuset, eller i container på parkeringsplassen.

Arrangør må sørge for å ha og gjøre tilgjengelig tilstrekkelig med hånddesinfeksjonsmiddel.

 

 Saken oppdateres løpende...