Minneord ved Ole Andreas Bachkes bortgang

Ole Andreas Bachke  (19352020)

Ready har idag fått den triste beskjeden at Ole har gått bort i  en alder av 85 år. Han døde julaften – dessverre etter smitte av koronaen.

Ole var en av bærebjelkene i vår klubb – fra hans medvirkning i starten av håndballavdelingen for menn i 1955 og mangeårig fotballspiller fra guttespiller og opp til OB. Han deltok aktivt så vel som administrativt, og for sin positive deltagelse ble Ole tildelt klubbens høyeste utmerkelse; READY-statuetten i 2001.

2020-12-30
Biseth

Jeg har kjent Ole – også personlig – helt fra min start i klubben i 1955 og kan bare berømme ham for i all sin tid å ha vært en typisk «Ready-gutt»; dvs. blid, skikkelig og korrekt; kort sagt; slik en READY-gutt er mest kjent for!

Vi kommer til å savne deg, Ole – og vil alltid minnes deg som den personligheten du var.

Vennlig hilsen

Rolf Bjørnskau

 

"Hele klubben slutter seg til Rolfs hyllest av Ole, en ekte og verdifull Readygutt i alle livets faser, en bauta!

Vi lyser fred over Oles minne.

Marius M. Gisvold, For Hovedstyret."