Digitalt årsmøte i Ready 08.06.2021 kl 19

Årsmøtet i Ready Idrettsforeningen er satt til 8. Juni 2021 kl 19:00

For å motta link til årsmøtet må du melde deg på ved å bruke denne linken: Påmelding til Digitalt årsmøte HER

 

Velkommen!

Mvh
Ready IF

2021-03-15
Biseth

Dokumentasjon til årsmøtet finner du i Readyavisens 105. utgave i linken under:

Readyavisen Vår 2021 årsmøte

 

For å ha stemmerett, må medlemmene fylle 15 år i 2021, og ha oppfylt sine forpliktelser (bl.a. betalt årskontingent for 2021).

 

Dagsorden årsmøtet

 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

Utdeling av hederspokaler

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

6.1 Verdiprosess: Reviderte verdier og visjon for Ready.

Forslag til vedtak:

Ready`s Verdier: Idrettsglede – Mestring – Inkludering

Idrettsglede: I Ready skal alle ha positive opplevelser pg glede gjennom aktivitet i et trygt fellesskap.
Mestring: I Ready skal vi oppleve å mestre nye ferdigheter, overkomme utfordringer og utvikle oss. En seier er å få til noe vi ikke klarte i går.
Inkludering: I Ready skal alle uansett ambisjonsnivå være en del av vårt fellesskap, der ingen føler seg utenfor.

Ready`s visjon: Idrettsglede og mestring for flest mulig, lengst mulig.

6.2 Oppnevne personer til å representere Ready på tingene

Forslag til vedtak: Avdelingenes ledere oppnevnes som representanter på vegne av Ready IF på   tingene. Idrettstinget: Marius M. Gisvold (hovedstyrets leder) Fotballtinget: Nina Onsrud   (fotballstyrets leder) og Bendik Christoffersen (tidligere leder av fotballstyret). Skitinget: Sølve   Grimkelsrud (alpinstyrets leder). Bandytinget: Richard Brande (bandystyrets leder).

 

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplan for Ready idrettsforeningen 2021

10. Foreta følgende valg:

a)    Leder og Nestleder
b)   2 styremedlemmer og 1 varamedlem.
c)    Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

Fotball: Nina Onsrud (Styrets leder, nyvalgt), Knut Ekern, Henning Iversen (sponsoransvarlig), Thorstein Helstad (kvalitetsklubbansvarlig), Atle Hauge (Økonomiansvarlig), Morten Nielsen Berg (nyvalgt), Tonje Taugbøl (nyvalgt)

Alpin: Sølve Grimkelsrud (Styreleder), Finn Espen Sellæg (Økonomi), Cecilie Øslebø (ParaAlpin), Jan Egil Greenwood (Rekruttering og kulturbygging), Karl Andreas Aandahl, Camilla Stang-Lund Valasjø (nyvalgt), Beate Haugen (Observatør i styret fra Oslo Skikrets m.t.p. ParaAlpin)

Bandy: Richard Brande (leder), Alex Dietrichson, Christen Møllhausen, Isac Jerner, Hanna Thommessen, Truls Haugen, Lene Grove-Knudsen

Friidrett: Det er ingen operativt styre i Friidrett. Hovedstyret følger opp avdelingen.

Langrenn: Jan Lenschow (Styrets leder), Rita Røvig (Nestleder), Frithjof Ulleberg, Tor Jebens (Økonomi).

Ready`s veteraner: Paal Lien (Styrets Leder), Tom K. Hargreaves, Dag Øgle, Knut Bjørn Chrisophersen, Rolf Bjørnskau.

Råskinnet: Per Morten Hoff (Råskinnkomiteens leder), Nina Storvik, Torer F. Berg, Birgitte Bjerkely, Finn-Vegard Amundsen, Tom Bjerkely, Håkon Andersen-Gott


d)    Revisor som er statsautorisert eller registrert revisor.
e)    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, med unntak av særkrets- og særforbundsting, hvor representasjon velges av avdelingsårsmøtene, se § 19.
h)    Tre personer til Aage Blom Lorentzens Statuettkomite 
i)     Tre personer til Komite for Falne Readygutters Minnepokal

 

Brukerguide Digitalt Årsmøte i Ready IF.
 
Årets årsmøte blir digitalt, og gjennomført i TEAMS. Her kommer informasjon om hva du trenger for å delta, hvordan melde seg på og hvordan møtet blir gjennomført.

 

Påmelding:

For deltagelse på årsmøtet må du melde deg på. Dette for at vi skal kunne invitere medlemmene til møtet per e-post. For påmelding følger du linken under, trykk på den blå knappen som heter «påmelding» og fyller ut påkrevde felt.

-          Legg inn Navn og e-post. Velg 1 på antall og trykk deretter «meld på»

-          Deretter må du godta samtykke for påmelding (huk av boksen «godta samtykke ved påmelding).

-          Trykk til slutt på «ferdig» og du vil motta kvittering på påmeldingen.

-          Alle som har registrert seg vil få en link tilsendt til den oppgitte e-postadressen med link til møtet som avholden i Teams.

Link til påmelding: https://isonen.com/event/cko9y2a4dm6nm0c67eupobv7m

 

For deltakelse på årsmøtet:

NIF har utarbeidet en brukerguide for idrettslag for møter i TEAMS. Se linken under:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/3b90eae27bd84ecaaba86e14edee81fd/moter-i-teams---for-klubb-og-idrettslag.pdf

De første 6 sidene er relevante for deg som skal bli med på årsmøtet. Sidene inneholder følgende:

1.       forside

2.       Hva du trenger for å delta på teams møte.

3.       Før møtet (sjekk at alt fungerer)

4.       Hvordan bli med i Teams-møte via nettleser (PC)

5.       Hvordan bli med i Teams-møte via Teams app (PC/Nettbrett/Mobil)

6.       Funksjoner i møtet

 

a.       NB! Skru av mikrofon når du ikke skal si noe. Møtets leder er i utgangspunktet eneste som har aktiv mikrofon. Øvrige blir tildelt ordet fra møtets leder.