Minneord ved Morten Østlie`s bortgang

Morten var en sentral tillitsmann for 96 og 98 årgangene i både Bandy og Fotball. Morten var idrettsmann selv, og hadde god innsikt og forståelse for det å drive idrett, skape engasjement og være inkluderende.

Morten brukte mye tid og energi både av fritid og sikker arbeidstid for å bidra til at årgangene skulle få alle muligheter til å nå sine mål og oppfylle drømmer. Han organiserte treninger, transporterte både til kamper og treninger. Morten var en ildsjel i klubben over en lang periode på hele 15 år fra 2001 til 2016.

Hans bidrag og engasjement var enormt, og klubben setter stor pris på alt du bidro med den tid du var her sammen med oss.

Takk! Hvil i fred.

2021-09-10
biseth