Årsmøte 2022 | Bandyavdelingen

II Styret innkaller herved til årsmøte i Ready Bandy II

2022-03-09
are@ready.no
Årsmøte 2022 | Bandyavdelingen
 
Styret innkaller herved til årsmøte i Ready Bandy.
 
Årsmøtet avholdes tirsdag 15. mars 2022 kl.19.00 på Gressbanen
 
Alle medlemmer i Ready Bandy har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøtet. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet eller evt saker som ønskes tatt opp, kan styreleder Richard Brande kontaktes på richardbrande@gmail.com.
 
Saker til behandling:
 
1) Registrering av fremmøte, stemmerett
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
3) Valg av møteleder og referent
4) Årsberetning og regnskap 2021 (vedlagte kan legges ut på ready.no / i Spond sammen med innkallingen)
5) Valg av styre. Valgkomiteens innstilling kommer i forkant av årsmøtet. 
6) Valg av valgkomité
7) Eventuelt 
 
På vegne av bandystyret,
 
Richard Brande
Styreleder