Uttalelse fra Ready IF - Inkludering av flyktninger

Ready har tatt initiativ ovenfor idrettskretsen og bydelen for å ta imot flyktninger i foreningen. Hvis dere vet om noen som er ny i vårt område, sett dem i kontakt med oss, slik at vi kan nå ut med informasjon om hva vi vil tilby.

Vi oppfordrer alle trenere, oppmenn, lagledere og medlemmer til å ta vare på våre medlemmer og inkludere flyktninger.

Hos oss i Ready skal det være rom for alle og vi skal vise et inkluderende fellesskap.

Vi har alle et særlig ansvar for å sikre at alle i vår klubb og nærområde blir inkludert, respektert og gis mulighet til å ta aktivt del i det norske idrettsfellesskapet. Dette gjelder uansett nasjonalitet!

Vi ønsker også komme i kontakt med medlemmer som snakker ukrainsk/russisk som kan bistå oss i kommunikasjon med de som eventuelt ikke snakker engelsk som ønsker seg inn i aktiviteten. 

2022-03-25
biseth

Ready har tatt initiativ ovenfor idrettskretsen og bydelen for å ta imot flyktninger i foreningen. Hvis dere vet om noen som er ny i vårt område, sett dem i kontakt med oss, slik at vi kan nå ut med informasjon om hva vi vil tilby.

Vi oppfordrer alle trenere, oppmenn, lagledere og medlemmer til å ta vare på våre medlemmer og inkludere flyktninger.

Hos oss i Ready skal det være rom for alle og vi skal vise et inkluderende fellesskap.

Vi har alle et særlig ansvar for å sikre at alle i vår klubb og nærområde blir inkludert, respektert og gis mulighet til å ta aktivt del i det norske idrettsfellesskapet. Dette gjelder uansett nasjonalitet!

Vi ønsker også komme i kontakt med medlemmer som snakker ukrainsk/russisk som kan bistå oss i kommunikasjon med de som eventuelt ikke snakker engelsk som ønsker seg inn i aktiviteten. 


Kontaktinfo Ready:

Daglig leder Aleksander Biseth-Evensen: aleksander@ready.no / 48400554

Administrasjon, Andrea Fjellgaard: andrea@ready.no / 47893607