COOL på is! Bandy i SFO-tiden

Velkommen til «Cool på is» – Ready bandys SFO-tilbud for 1. og 2. klasse.

2015-10-06
Fredrikg

Ready Bandy er glade for at vi kan tilby en GRATIS skøyteaktivitet med hjelp av støtte fra Gjensidige stiftelsen for alle 1. og 2. klassinger i SFO tiden.

Vi starter opp når isen er klar, i uke 46, og vi tilbyr 10 torsdager i løpet av vinteren (ikke i jule- og vinterferien).

SFO Bandy er et lavterskel tilbud; Dette betyr at vårt tilbud er åpent for alle, uansett skøyteferdigheter.

Bandyakademiet ledes på isen av Isac Jerner, A-lagsspiller på Ready Bandy i tillegg vil vi som tidligere benytte kvalifiserte spillere fra klubbens yngre avdelinger som assistenter på isen.

Vi tilbyr ;

  • Barna blir hentet på skolen og kjørt til Gressbanen,
  • Ready Bandy stiller med kvalifiserte trenere
  • Ready Bandy stiller med skøyter, hjelm og køller
  • Servering av frukt og drikke!
  • Barna er på isen til kl. 16.00 og vi sørger for at de er under oppsyn til de blir hentet.

 

Jenter er spesielt velkommen, Ready har nå etablert jentelag i de fleste årsklasser!

Cool på is er meget populært og tilbudet er begrenset (50 plasser)!

Påmelding; www.ready.no/bandy, se meny på venstre side «påmeldinger/betalinger».

Spørsmål kan rettes til ansvarlig for SFO Bandy/Bandyakademiet, Rolf Kjos-Hanssen, rolf@booster.no eller prosjektansvarlig Patrik Heed, patrik@ready.no.