Innledning klubbhåndboka

Tilbake til klubbhåndboka

Ready Fotball har to hoveddokumenter som beskriver hvordan klubben driver. Det er Klubbhåndbok og Sportsplan. Klubbhåndbok dreier seg om overordnede politiske retningslinjer, hvordan vi skal oppføre oss (spillere, foreldre, dommere, trenere og ledere) og administrative oppgaver.

Sportsplanen er laget som et verktøy for at trenere og ledere i klubben skal tenke likt og ha kontinuitet i treningsarbeidet og kampgjennomføring.

Sportsplanen skal gi alle i klubben en felles forståelse for hvordan det sportslige arbeidet i klubben skal foregå.

For treneren skal sportsplanen være et styringsverktøy både i planleggingen av treningsaktivitet, kampgjennomføring og den pedagogiske inngangen inn mot spillergruppa.

For klubblederen skal sportsplanen være et styringsverktøy i planleggingen av sportslige tiltak, treneransettelser og kommunikasjonen med klubben for øvrig.

Denne klubbhåndboka er utarbeidet av Readys Sportslig Ledelse og Styret inneværende år. Klubbhåndboka vil etter innspill med diskusjoner revideres hver sesong.