Jentefotball

Tilbake til klubbhåndboka

Ready Fotballs jentesatsing i 2014 og fremover

I 2014 har Ready Fotball flere store jentekull på vei oppover aldersklassene. På J2000 er det ca 25 spillere og et godt samhold. Dette kullet stiller med to elleverlag i 2014, med litt hjelp fra de yngre jentene. J2001 har slått seg sammen med J2002 og er ca 35 spillere fordelt på to elleverlag og ett syverlag.

Også J03 er et stort jentekull med 24 spillere i kullet. Vi har også jenter på kullene 04, 05, 06 og 07.

Vi har hatt en formidabel økning i antall jentespillere på de to yngste årskullene. J06 har økt fra 21 til 34 spillere i løpet av vårsesongen, og er med det Readys største jentekull i barnefotballen. Før starten av sesongen var J07 et relativt lite kull, med 9 spillere. Dette kullet er nå i juni tre ganger så stort som det var før sesongen, da vi teller 28 spillere.


Denne sesongen har vi ansatt Ingvar Ims i en ny stilling som skal være ansvarlig for all jentefotball i barnefotballen (6-12 år). Ingvar er ansvarlig for både rekruttering og drift av de aktuelle årskullene.
På jentekullene som befinner seg i ungdomsfotballen (13-19 år) har vi på alle lagene trenere med relevant utdanning fra Norges Idrettshøgskole eller relevant praksis gjennom toppfotballspill og tidligere trenergjerninger.

"Prosjekt 2017"
Ready Fotballs tilbud til jenter skal komme på samme nivå som tilbudet til gutter, med de særlige tilpasninger som bør gjøres for å gjøre fotballen attraktiv for jentene både i barne- og ungdomsår. basisen skal alltid være Ready Fotballs målsetning:
I Ready Fotball skal alle trives og oppleve et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå
…, og på basis av klubbens verdier: 
Stolthet, Utfordrende, Moro

Senest i 2017 ønsker vi at jentefotballavdelingen skal inneholde en fullstendig dekning fra J 6 år til senior, med både et damelag med ambisjoner og et juniorlag i tillegg til de årgangslagene som er vanlig i ungdomsfotballen. Alle årgangene skal drives med kvalitet, både hva gjelder bredde og topp, og alle skal være under faglig ledelse av en utdannet ansatt trener selv om foreldretrenerinnslaget fortsatt skal være stort i barnefotballen. Ambisjonen er at disse kullene skal utgjøre lagene våre i 2017:

Damelag: J 1996-J2000
J19 (juniorlag): J2000 + J2001
J16: J2001 + J2002
J14: J2003
J13: J2004 + J2005

Dame- og junioravdelingen skal ha sportslige ambisjoner for førstelagene tilsvarende det vi har på seniorsiden, hvilket innebærer minst 2.divisjon damer og minst 1.divisjon junior. For å kunne realisere dette prosjektet trenger vi gode treningstilbud som holder jentene i klubben i årene fremover. Dette ønsker vi å sikre gjennom å ansette riktige trenere til våre jentelag, ansette egne fagledere til å bygge opp jentefotballen i klubben og holde foreldrene engasjerte på jentefotballagene gjennom målrettede tiltak.

Det første tiltaket i denne retning er engasjementet av en felles jentefotballansvarlig for årgangene fra J 13 og yngre, som fant sted i april 2014. Tanken er at det etter hvert også bør være en person med samlet ansvar for de eldre årgangene ettersom de vokser.

Det neste tiltaket, som også ønskes gjennomført i 2014, er etablering av en Jentefotballkomité med foreldre med et særlig engasjement for jentefotballen, som både skal drive idedugnader med sikte på bedre rekruttering av jenter og tilbud skreddersydd for jenter gjennom de ulike årsklassene, samt bistå med praktiske ting i denne sammenheng.

For å sikre et vedvarende engasjement i jentefotballen er det også viktig å tenke på hva vi kan bygge ut aktivitetene med gjennom ungdomsårene, med engasjementer tilknyttet men på siden av det rent sportslige: "Mer enn en klubb" er antagelig viktigere på jentesiden.

Utviklingen av rollemodeller og enkelte felles tiltak på jentesiden er også viktig, for å knytte årgangene sammen og gi de yngre jentene "ankerfester" i de eldre som gir økt trygghet og stolthet.

Oppdatert 16.6.2014