Organisering barnefotball (5-12 år)

Tilbake til klubbhåndboka

Barnefotballplan (5-12 år)

Denne barnefotballplanen inneholder (a) Tiltak mot barnehager og de helt unge; (b) Tiltak for rekruttering og lagdannelse ifm skolestart; (c) "markedsføring" og informasjon til "nye" foreldre; (d) foreldreengasjement og (e) gjennomføring av treninger og kamper i barnefotballperiodens ulike faser

A) Tiltak mot barnehager og de helt unge

Vi skal være synlige ovenfor barnehagene i klubbens nedslagsfelt. Ulike tiltak mot barnehagene:

Så fort isen på Gressbanen er borte skal det sendes e-post til barnehagene i området rundt gressbanen (eventuelt besøk i barnehagene). Her inviteres barnehagene til å bruke kunstgresset vårt på dagtid, ved avtalt besøk vil det bli låst ut baller og utstyr som barnehagene kan bruke.

Barnehagefotballdag: Inviterer 5- og 6-åringer til introduksjon til fotball på Gressbanen. Alle barn som er nysgjerrige på fotball er velkommen til trening på Gressbanen når isen har smeltet. Får med flyer hjem med informasjon om sommertrening

B) Tiltak for rekruttering og lagdannelse ifm skolestart:

Ready ønsker å bruke foreldre, eldre elever ved skolene og allerede etablerte Readymedlemmer i 1. klasse.

Invitere ivrige foreldre til foreldremøte i juni før de starter på skolen, bruke tid til å informere om hva, hvordan og hvorfor vi gjør som vi gjør i Ready. Følge dette opp før skolestart og på denne måten skape foreldrerepresentanter.

Forsøke å få innpass på det første foreldremøtet i 1. klasse, informere kort om Ready Fotball og gi ut flyer.

Bruke fadderordningen på skolen, få elevene som er faddere for 1. klassingene til å rekruttere til Ready.

Oppfordre Readyspillere til å bruke Readytøy første uken på skolen. Kanskje deltagere på fotballskolen i uke 33 kan få en «kul»-trøye som de har lyst til å vise frem første skoledag!

Spillere som ikke spiller i Ready fra før får oppfordres til å prøve fotball i Ready. «hele klassen skal med»

Ha en rekrutteringskonkurranse? Hvilken klasse har flest spillere med?

C) Markedsføring og informasjon til «nye» foreldre

Alle får et «Velkommen til Ready» dokument som sier litt om hvorfor en skal velge Ready, hva som skjer i Ready.

Invitere foreldre i førsteklassen til informasjonsmøte i starten av skoleåret(ha et innlegg på skolens foreldremøte?).

Få etablerte Readyforeldre og Readyspillere til å fortelle om hvordan livet er i Ready.

D) Foreldreengasjement

Fortelle om viktigheten av foreldreengasjement, at vi vil ha flest mulig foreldre inn i klubben.

Bruker aktivt årganger som har godt foreldreengasjement i møter med nye foreldregrupper.

Engasjere foreldrene så tidlig som mulig inn i årskullet, dele inn i grupper så tidlig som mulig for å få foreldre til å engasjere seg.

E) Gjennomføring av treninger og kamper i barnefotballperiodens ulike faser.

Gjennomføring av treninger og kamper i barnefotballen. Ulike faser

Alder

Oppstarts/lagstreninger per uke og seriekamper

Varighet treninger

Turneringer

Trenere

 

Akademitreninger og akademikamper

5 år

1 Oppstartstrening + 1 frivillig trening

60 min

0

Readyidoler + foreldre + Oppstartsansvarlig

0

6 år

1 Oppstartstrening + 1 frivillig trening

60 min

Micromini

Readyidoler + foreldre + Oppstartsansvarlig

0

7 år

1 Oppstartstrening + 1 frivillig trening

75 min

Micromini

Foreldre + Oppstartsansvarlig

1 akademitreninger

8 år

1 Lagstrening + 1 frivillig trening + 1 kamp

75 min

Cuper

Foreldre + Årgangsleder + Barnefotballansvarlig

2 akademitreninger

9 år

1 Lagstrening + 1 frivillig trening + 1 seriekamp

90 min

Cuper

Foreldre + Årgangleder + Barnefotballansvarlig

2 akademitreninger + akademiliga

10 år

1 Lagstrening + 1 frivillig trening + 1 seriekamp

90 min

Cuper

Foreldre + Årgangsleder + Barnefotballansvarlig

2 akademitreninger + akademiliga

11 år

1 Lagstrening + 1 frivillig trening + 1 seriekamp

90 min

Cuper

Foreldre + Årgangsleder + Barnefotballansvarlig

2 akademitreninger + akademiliga

12 år

1 Lagstrening + 1 frivillig trening + 1 seriekamp

90 min

Cuper

Årgangsleder + Ansatte trenere + foreldre kampledere

2 akademitreninger + akademiliga

 

5-6 år

Oppstartstreninger

Treninger foregår i så små grupper som mulig, 4-6 spillere per gruppe. Viktig at det ikke blir for mange i hver gruppe, men her kan det gjøres tilpasninger. Eks. går det bra med flere barn på en gruppe i ballbingene enn på kuntgresset.

Én Oppstartstrening på vinteren

Én Oppstartstrening + frivillig trening på sommeren

Treningstid 1 time

1/2 av treningene er kamper 2v2, 3v3 eller 4v4

Kamper

Det spilles ikke kamper de første årene, eneste er eventuelle internturneringer. Da spilles det i så fall 3v3.

Kamper

Ønskelig at lagene spiller 3v3 fotball (til og med syv år)

Klubben arrangerer i samarbeid med andre klubber en microturnering for lagene som ikke spiller kamper gjennom fotballkretsen.

Klubben anbefaler turneringer som lagene selv melder seg på.

Lagene deltar på klubben sine turneringer (Kick-off, Rema 1000 høstcup)

7-8 år

Treninger

Etter spillerne starter på skolen, trener en med klasselaget sitt, hvert lag har ca 10 spillere per lag. Det gjøres tilpasninger dersom nødvendig.

Én lagstrening + frivillig trening på sommeren

Trening 75 minutt

En fra sportslig ledelse har årgangsansvar og skal sørge for at trenerne fungerer

Skolerte foreldretrenere står for den ukentlige treningsgjennomføringen

Kamper

Ønskelig at lagene spiller 3v3 fotball (til og med syv år). Klubben arrangerer i samarbeid med andre klubber en microturnering for lagene som ikke spiller kamper gjennom fotballkretsen.

8-åringene spiller seriespill gjennom kretsen og spiller 5v5.

Klubben anbefaler turneringer som lagene selv melder seg på.

Lagene deltar på klubben sine turneringer (Kick-off, Rema 1000 høstcup)

Akademi

Etter høstferien i 1. klasse har spillerne mulighet til å delta på Griegakademiet, Readys fotballakademi.

Om sommeren må en være med på lagstrening for å kunne delta på akademiet, dette gjelder ikke på vinteren.

Les mer ved å trykke på Readyakademiet i menyen til venstre

9 år

Treninger

Én lagstrening + frivillig trening på sommeren

Trening 90 minutt

En fra sportslig ledelse har årgangsansvar og skal sørge for at trenerne fungerer og blir fulgt opp.

Skolerte foreldretrenere står for den ukentlige treningsgjennomføringen.

Akademi

De som ønsker å trene mer enn en lagstrening i uken melder seg på treninger Readyakademiet en, to eller tre ganger i uken (etterspørres ved interesse).

Om sommeren må en være med på lagstrening for å kunne delta på akademiet, dette gjelder ikke på vinteren.

Les mer ved å trykke på Readyakademiet i menyen til venstre

Kamper

Foreldre har kampledelse i seriespill og på turneringer.

Lagene deltar på klubben sine turneringer (Kick-off, Rema 1000 høstcup)

10-11 år

Etter de første par årene med sosial lagsinndeling primært etter skoleklasser (8 og 9 år), deles det nå inn nye lag. Kriteriene for inndelingen er at lagene skal være så jevnbyrdige som mulig på tvers av kullet. Lagene meldes på samme nivå i seriespill. I tillegg meldes det opp et "ivrig-lag" på et høyere sportslig nivå som er åpent for spillerne på årgangen som ønsker å spille mer fotball og har godt av den ekstra utfordringen. Spillerne som deltar på dette laget meldes på til årgangsleder og årgangsleder setter opp kampledere og rulleringsordning for spillerne dersom det er så mange at det må rulleres på kamptropper til hver kamp.

Målet er å skape årganger med bånd på tvers av skoleklasser, men det søkes fortsatt å sette spillerne sammen med minst en fra samme skole så langt det lar seg gjøre. Denne inndelingen er en gradvis tilvenning for best mulig forutsetninger for gode relasjoner på hele kullet for alle spillere.

Inndelingen gjøres av årgangsleder og skal godkjennes av Ready fotballs sportssjef.

Skolerte foreldretrenere står for den ukentlige treningsgjennomføringen.

Akademi

De som ønsker å trene mer enn en lagstrening i uken melder seg på treninger Readyakademiet en, to eller tre ganger i uken (etterspørres ved interesse).

Om sommeren må en være med på lagstrening for å kunne delta på akademiet, dette gjelder ikke på vinteren.

Kamper

Foreldre har kampledelse i seriespill og på turneringer.

Lagene deltar på klubben sine turneringer (Kick-off, Rema 1000 høstcup)

12 år

Sesongen hvor spillerne fyller 12 år differensierer vi lagene etter sportslige ferdigheter. Treningene styres nå av ansatte Readytrenere på alle treninger. Lagene meldes opp i seriespill på "riktig" nivå for hvert lag. Det vil si det nivået som gir riktigst miks av utfordringer og mestring for hvert lag. Lagene er ikke lenger jevnbyrdige på tvers i kullet, men målet er at de skal være så jevnbyrdige som mulig i hvert lag i forhold til læringsvilje, læringsevne, motivasjon for fotballdeltakelsen og fotballferdigheter som mulig. Lagene er dynamiske og spillere kan vandre fra det ene laget til de andre ut ifra kriteriene ovenfor og hva som er best for enkeltspilleren. Lagene settes opp av årgangsleder og godskjennes av sportssjefen. Årgangssleder setter opp kampledere for alle lag og sørger for rullering av spillere der det er hensiktsmessig.

Årgangen trener fortsatt sammen i så langt det er praktisk mulig og alle treninger er åpne for alle spillere som ønsker å delta. Treningsgruppene differensieres ut ifra samme kriterier som laginndelingen i kamp. Årgangsleder sørger for en inndeling som gir homogene treningsgrupper.

Kamper

Foreldre har kampledelse i seriespill og på turneringer.

Lagene deltar på klubben sine turneringer (Kick-off, Rema 1000 høstcup)

Filer: 

rsplan G10 Ready Fotball.docx

rsplan G11 Ready Fotball.docx

rsplan G12 Ready Fotball (1).docx

rsplan G8 Ready Fotball.docx

rsplan G9 Ready Fotball.docx