Organisering seniorfotball

Tilbake til klubbhåndboka

Seniorfotballplan

Ready Fotball skal ha et seriøst tilbud til spillere også etter aldersbestemt fotball. Dette tilbudet fordeler seg på tre lag på herresiden og ett lag på kvinnesiden (nr.2-laget på kvinnesiden vil normalt være et J-19 eller J-16-lag). En av målsettingene er å ha en senioravdeling vi kan bruke til å utvikle unge spillere i slik at det ikke er avgjørende for spillernes utvikling å reise til toppklubb i tenårene. Forøvrig har seniorlaget viktige funksjoner for å ha en arena for de som er gode fotballspillere, men ikke søker en karriere som fotballspiller og som forbilder for de yngre. I tillegg til klubbens øvrige målsetting har klubben disse målene for seniorfotballen:

- Ha et herrer A-lag i toppen av tredjedivisjon som spiller om opprykk til andredivisjon i 2020

- Ha et herrer B-lag i fjerdedivisjon

- Ha et kvinner A-lag i tredjedivisjon som spiller om opprykk til andredivisjon innen 2020. 

Årkullsansvar
I likhet med andre lag i klubben skal en av de fulltidsansatte ha et overordnet ansvar for senioravdelingen. I dette ligger oppfølging av trenere, årsplan og at alle seniorlagene jobber etter klubbens verdier og klubbens sportsplan. 

Støtteapparat

I likhet med andre lag i klubben skal seniorlagene ha et støtteapparat som minimum bestå av tilstreklig antall kampleder. B-laget består av en hovedtrener og en lagleder. A-lag består av en hovedtrener og en assistent trener, samt ett støtteapparat med minimum en lagleder. 

Rekruttering av trenere
Seniorlagene skal drives etter de samme prinsippene som ungdomslagene. Det vi si at trenere i senioravdelingen skal bære de samme verdiene og klubbtankegangen som resten av klubben.

Laginndeling

På kvinnesiden skal vi ha ett lag. Dette laget er åpent for de som ønsker å være med og som passer inn i spillergruppen for øvrig. På herresiden skal vi ha tre lag. A-laget spiller i tredjedivisjon. A-stallen skal primært bestå unge spillere som ønsker å utvikle seg å som innehar nivået for å hevde seg i tredjedivisjon. A-laget har en treningsuke med 4-5 treninger, pluss kamp. For å være en del av A-laget må man ha ett passende sportlig nivå, riktig personalitet og knytte deg til laget hele sesongen. B-laget er primært en egen spillergruppe med hospitering opp mot A-laget.

Hospitering

A-laget skal være en naturlig hospiteringsarena for ungdomsspillere det er riktig for, samt B-lags spillere som holder nivået eller har utviklet seg gjennom sesongen. Det skal likevel ikke bli så mange hospitanter at dette ødelegger for kulturen og prestasjonseffektiviteten til A-laget, noe som må være en vurdering av senioransvarlig i samarbeid med trener for B-laget og JR-laget. 

Seniorlaget for kvinner vil ha en rolle som vil variere avhengig av hvilket nivå det befinner seg på til enhver tid, men etterhvert er meningen at modellene skal bli mest mulig like for kvinner og herrer.

Finansiering

Seniorlag vil til enhver tid koste mer penger å drive enn treningsavgiftene kan forsvare. Delvis må seniorlagene ses som en aktivitet i barne- og ungdomsfotballens interesse, hvilke kan forsvare noen av de ekstra utgiftene, men ikke alle. Det forutsettes derfor at seniorlagene hvert år skaffer en ekstern separat tilleggsfinansiering til å dekke lønninger til trenere. 

 

Oppdatert 24.10.18