Betaling av aktiviteter

Tilbake til klubbhåndboka

Ready er en klubb som har prioritert å ansette folk med høy kompetanse for å legge til rette best mulig menneske- og spillerutvikling i Readys nedslagsfelt. Fotball har tradisjonelt vært svært rimelig å drive med, og noen blir overrasket at prisene nå er høyere. De fleste som har vært i klubben i noen år rapporterer om at det de får igjen for pengene er meget verdifullt.

Ready har også ulike tilbud på lagstreninger, og da er også prisen differensiert.

Ready ønsker ikke at økonomi skal ekskludere deltakelse. Derfor kan man sende mail til sportssjef for å høre om stipend ved behov.

All informasjon om betaling av Readys aktiviteter ligger under Betaling Ready Fotball.

 

Oppdatert 04.03.2021