Hva står klubben for

Tilbake til klubbhåndboka

Klubbens idé
Hvorfor er Ready til? Det er kanskje selvsagt, men det er ikke sikkert alle medlemmene vil svare det samme. Hensikten med Ready er å tilby god idrettsaktivitet til barn og ungdom i lokalmiljøet. Ready setter fokus på menneskeutvikling integrert i den idrettslige aktiviteten.

Readys visjon

Ready Fotball skal være et sted der alle trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå.


Verdier

Stolthet, Utfordrende, Moro

Dette er visjonen vi etterstreber, og kan brytes ned i følgende målsetninger:

 • Bli Norges beste barne- og ungdomsklubb
 • Gi alle våre barn og unge gode betingelser for å klare seg videre i verden
 • Skape A-lag med overtall av lokale spillere
 • Utvikle spillere som tar steg til høyere nivåer fra våre A-lag
 • Sørge for at alle som har vært i Ready har hatt morsomme og lærerike år i idretten
 • Rekruttere så mange Readybarn som mulig til fotballspill
 • Beholde så mange som mulig i klubben så lenge som mulig[1]
 • Skape trivsel og fellesskap i hele klubben
 • Skape en sterk klubbfølelse hos alle spillere, foreldre, trenere og ledere

 Hele denne planen kan sees på som våre tiltak for å nå disse målene. Likevel vil vi trekke frem 6 hovedtiltak:

 • Høyt kompetansenivå i alle ledd og alle aldersgrupper, både på trening, sportslig stab og ledelse
 • Setter gode holdninger hos alle spillere, trenere, foreldre og ledere i høysetet
 • Ha en helhetlig blå tråd i alt arbeidet fra 5 år til senior
 • Tett oppfølging fra den sportslige administrasjonen på alle årskull
 • Tett oppfølging fra den sportslige administrasjonen av alle trenere
 • Ha et tilbud til alle i alle aldre1

 1 Under betingelse av at de følger klubbens rammer (f.eks Readykoden)