Mal for foreldremøter

Tilbake til klubbhåndboka

Invitasjon over hjemmeside + i mail til alle i årgangen med understrekning på trening fra Årgangsleders side. Det formidles at deltakelse på dette hovedforeldremøtet (en gang pr. år) anses som en forutsetning for deltakelse (dog uten sanksjoner ved fravær, kun moralsk ansvar).

 1. Møteåpning ved Sportssjef, Fotballkoordinator eller Årgangsansvarlig.

  - viktig at møtelokalet fremstår velorganisert, at alle som representerer klubben er korrekt antrukket og at all informasjon foreligger i en presentasjon som kjøres på skjerm og legges ut på årgangens hjemmeside etterpå.

 2. Presentasjon av de som er ansvarlige for den aktuelle årgang, fra topp til bunn (Styre - Sportssjef – Årgangsansvarlig - Trener) og forklaring av den enkeltes roller.

  - viktig at foreldrene lærer de ansvarlige å kjenne, og vet hva den enkeltes rolle er i forhold til deres barns aktivitet, for å effektivisere og bedre kommunikasjon gjennom året.

 3. Gjennomgang av Ready Fotballs Mål I Ready Fotball skal alle trives og oppleve et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå og Verdier STOLTHET - UTFORDRENDE - MORO, inkludert eksempler på hvordan disse etterstrebes i hverdagen

  - på samme måte som dette gjøres i trenerforum og andre sammenhenger er det viktig at også foreldrene får et innblikk i at mål og verdier er reelle i klubbens daglige arbeid. Det bør settes av tid til samtale rundt disse.

 4. Forklaring av Klubbhåndboken og Sportsplanen og hvor man kan finne de enkelte emner dekket. Vise eksempler på skjerm.

  - hensikten er ikke å foreta en total gjennomgang, men å lære foreldrene arkitekturen i Klubbhåndbok og Sportsplan på nett, og vise ved eksempler hvordan man finner det man ønsker.

 5. Kort gjennomgang av Foreldrevettreglene

  - det er fint hvis gjennomgangen av Foreldrevettreglene kan illustreres ved en eller to av de utmerkede eksemplene på feil oppførsel som finnes på Youtube (Engelsk FA).

 6. "Fair Play", Kampvertkonseptet og forventet opptreden av spillere og voksne.

  - Fair Play er et satsingsområde, både for NFF, Krets og klubb. Adferden i ungdomsklassene i Oslo har vært gjenstand for bekymring og særlige tiltak i mange år, uten at det kan sies at man har fått den grad av fremgang man ønsker. Adferden må endres ved terping fra ung alder, og ved at foreldrene også forstår hvor viktig det er. Bruk eksempler og forklar hvorfor rutinene før/etter kamp skal følges hver gang.

 7. Årsplan

  - Gjennomgang av årgangens årsplan etter "vanlige" rutiner.

 8. Organisering av det ikke sportsfaglige i årgangen.

  - Organisering av foreldrene i støtteapparat. Gjennomgang av de ulike funksjoner. Forklaring av plikter og rutiner for økonomi i laget (Bilagsplikt, innlevering til kontoret etc.)

 

Oppdatert 04.03.2021