Vi skaper gode folk

Tilbake til klubbhåndboka

Av 100 Readymedlemmer blir kanskje én av disse toppspiller. Så viktigere enn at spillerne utvikles er at menneskene utkles. Altså at barna er i et trygt og utviklende (mer enn bare fotball) miljø og at de får en bra ballast for å klare seg videre i voksenlivet. Ready skal være en sterkt bidragsyter til dette.

Vedlagt ligger følgende dokumenter som beskriver litt om hvordan vi jobber med å utvikle medlemmene våre mer enn som fotballspillere.

  • Vi skaper gode folk
  • Trygge barn og ungdommer
  • Foreldrevettregler
  • Fair Play
  • Kjennetegn på Ready-personer
  • Readykoden

For at vi skal kunne fokusere på utvikling og ha morsomme treninger, er det viktig at vi ikke bruker tid på å holde ro og orden hver gang. Hvis vi legger på plass føringer én gang, så vil disse gjelde. Brudd på dette må selvsagt håndheves, ellers har ikke reglene noen verdi.

Det er mange lag og spillere i Ready som ulike alder, kjønn, sosial bakgrunn med mer. Hver gruppe kan lage sine regler på hvordan man skal være, men disse må eksistere innenfor en felles ramme. Readykoden er rammen som gjelder for ALLE og blir fulgt opp av klubbens sportslig ledelse.

Når en slik kultur ligger klart i et hvert treningsmiljø, tenk da på hvor mye energi vi kan bruke på å gi spillerne våre god sportslig og menneskelig oppfølging, spre glede samt akseptere og forstå ulikheter innenfor ramma (men ikke utenfor).

Fair Play Ansvarlig

Ready fotballs styre har til enhver tid en Fair-play ansvarlig. Denne personen skal ha et spesielt henblikk på klubbens verdiarbeid. Både fornyingsprosess av verdier, men også implementering av disse. Den er ansvarlig for årlige samlinger med temaer som kan relateres til klubbens verdier og for at klubbens verdier er synlige i Readyhverdagen.

 

FAIR PLAY (1).doc

Foreldrevettregler (1).doc

Kjennetegn spiller trener leder i Ready

Readykoden.doc

Trygge barn og ungdommer.doc

Vi skaper gode folk.doc