Kommunikasjon

Tilbake til klubbhåndboka

Ready Fotball har ca 1300 aktive fotballspillere. Det er en stor utfordring å få til en kommunikasjon, som balanserer med å informere nok og samtidig være kortfattet. Ready sentralt holder tak i hjemmesiden og skal sørge for best mulig kommunikasjon her. Alle medlemmer bør være informert om alt som ligger på hjemmesiden.

Hvordan kommuniserer vi på lagsnivå?
All informasjon med laget skal foreligge på lagets hjemmeside, og det er ok om man bruker facebook eller mail for å linke til hjemmesiden. Det er ikke godt nok å informere via facebook eller mail. Årsaken er at hjemmesiden alltid skal være oppdatert, slik at man vet at man finner siste informasjon her, og ikke minst kan eksterne sjekke hva som skjer.

Video og bilder
Ready bruker mye video og bilder til bruk både som et pedagogisk hjelpemiddel, men også for å skape mer blest og stemning. De som ønsker å reservere seg mot dette kontakter sportssjefen.