Rekruttering (spillere, trenere, foreldre, dommere)

Tilbake til klubbhåndboka

Rekruttering av spillere
Barneskoler, barnehager. En detaljert beksrivelse av vårt oppstartstilbud for de yngste barna kan du lese om ved å klikke her.

Rekruttering av trenere
Via NIH, Lærerhøyskolen, kontaktnett. Fokus på personlighet. Se vedlegget "Ansettelsesprosess med nye trenere" for detaljert prosess.

Rekruttering av foreldre
Ready har vesentlig flere årsverk enn mange andre klubber, men dette er for å heve den sportslige kompetansen og at de mest elementære lederoppgavene blir gjort. Det er imidlertid ikke slik at foreldrene ikke har en plass i klubben. Tvert i mot. Vi har en hypotese om at en positiv, sterk og engasjert foreldregruppe er den største enkeltstående faktoren for å bygge opp gode årskull (altså både i kvalitet og kvantitet). Det er derfor helt avgjørende at man bygger opp gode grupper fra fem/seks år.

Oppstartsansvarlig, årskullsansvarlige i barnefotball, jentefotballsjef og sportssjef kommuniserer med styret og valgkomiteen om foreldre som passer til å ha verv i klubben.

Rekruttering av dommere
Spillere i klubben som er 14-16 år er klubbdommere, altså de dømmer kamper i barnefotballen. De går gjennom et kveldskurs og dømmer på Readys interncup Kick Off i april, så de får prøve seg. Når de er 16 år kan de melde seg på rekrutteringsdommerkurs, som gjør at de kan dømme elleverkamper.

Les mer om dommere under

Ansettelsesprosess med nye trenere.doc