NB. NB. Datoen for Råskinnet er flyttet. Ny dato lørdag 12. mai

Det ligger fortsatt 150 cm snø i områdene der Råskinnet skal gjennomføres og store snødeponi i arenaområdet. Vi er derfor nødt til å flytte løpet og har valgt 12. mai.

2018-03-21
TorerFB

Dette er første gang Råskinnet må utsettes på grunn av uvanlig store snømengder i Oslo. Mye av snøen vil fortsatt ligge 28. april, da Råskinnet opprinnelig skulle arrangeres.
- Løpet er derfor besluttet flyttet fra 28. april til 12. mai. Dette er gjort etter å ha innhentet råd fra Meterologisk Institutt.

"Det er viktig for arrangøren Ready å få et best mulig og sikkert arrangement, og når det i dag er så mye snø i marka vil det kunne bli skiløp fremfor terrengløp om løpet skulle gå som planlagt" sier Råskinn-general Per Morten Hoff, og fortsetter: "Vi prioriterer løpernes sikkerhet og med is og snø i løypa og halvtinte myrer vil det kunne skape farlige situasjoner, derfor måtte tidspunktet for løpet endres."

Som ansvarlige arrangører beklager Ready flyttingen og håper selvfølgelig at de aller fleste kan stille på den 12. mai, og ønsker dere alle hjertelig velkommen! For de av dere som er påmeldt til et av løpene og ikke kan stille 12. mai vil vi så snart som mulig komme med informasjon om hvordan dette kan løses.