Flytting av Råskinnet 2018 til 12. mai.

Igjen beklager vi flyttingen og den ulempen det kan skape. Se nedenfor hvordan vår påmeldings- og tidtakingsleverandør EQ Timing hjelper oss med å redusere ulempene flyttingen medfører.

2018-03-22
TorerFB
  1. Selve påmeldingsskjemaet med nødvendig informajsjon er allerede korrigert og oppdatert.
  2. EQ-Timing sender en e-post og SMS til alle påmeldte med opplysning om endringen.
  3. For dem som har betalt, men som ikke har mulighet til å delta 12. mai og gir tilbakemelding om dette, får en rabattkode for deltakelse i Råskinnet, Råtassen eller Knøttetassen i 2019, eller får deltakeravgiften og lisens tilbakebetalt av Ready/Råskinnet.
  4. Påmeldte som ikke har betalt blir ikke avmeldt dersom de ikke ber om det.

Ready/Råskinnet