Råskinnet 2020 Avlyst

Vi i Ready/Råskinnet har fulgt nøye med på utviklingen og informasjonen om koronaviruset, rådene gitt av sentrale og lokale myndigheter, og idrettens sentrale organer.
Gårsdagens vedtak om forbud mot arrangementer med flere enn 500 deltakere har ført til at Ready/Råskinnet velger å avlyse Råskinn-arrangementet den 2. mai 2020.
De løperne som allerede er påmeldt vil få sin påmeldingsavgift refundert, fratrukket et administrasjonsgebyr. De vil bli varslet om dette på e-post eller SMS.
Vi vil vurdere om påmeldingene vil kunne overføres til arrangementet i 2021.
Grunnlaget for beslutningen er et forbud, ikke bare et råd fra Helsedirektoratet "mot arrangementer med mer enn 500 deltakere" onsdag 11. mars 2020.
https://www.helsedirektoratet.no/.../situasjonen-vi-er-i...
Torer F. Berg
Ready/Råskinnet
2020-11-09
TorerFB