Råskinnet 2021 og Koronapandemien

Etter at Ready/Råskinnet besluttet å gå for gjennomføring av løpene i 2021, har smittesituasjonen i Oslo foverret seg. Men dette endrer likevel ikke på beslutningen om å gjennomføre løpene. Det sier likevel noe om usikkerheten vi (og dere) må leve med.
Vi følger utviklingen nøye, fortsetter planleggingen for en gjennomføring med forskjellige alternativ, tilpasset myndighetens krav/råd.

Hold motet oppe, hold treningen vedlike!

2020-11-09
TorerFB