Følg Råskinnet på Facebook og andre sosiale medier

Internettsiden til Ready Råskinnet vil i hovedsak inneholde informsjon, regler og retninglinjer for Råskinnet, Råtassen og Knøttetassen. Løypene ligger i et av Oslos mest atraktive tur og rekreasjonsområder som også må beskyttes dels som naturvernområder.

2016-02-25
TorerFB

Men på sosiale medier, særlig på vår Råskinnside på Facebook vil vi løpende legge opp til diskusjoner, legge ut bilder og holde dialog med løpere og andre engasjerte Råskinn!