Påmeldingen i Råskinnet følger tidligere mønster.

Pulje 5 Venner nærmer seg nå maks antall 340 løpere. Det er fortsatt god plass for "venner" som ønsker å løpe sammen i pulje 6 og 7. Påmeldingene til de tre løpene ligger nå på rundt 50 per dag.

2016-04-08
TorerFB

Antall påmeldinger følger mønstret fra de siste årene med et antall på rundt 1600 pr 8. april. Påmeldingene per dag som nå ligger på ca 50, et tall som erfaringsmessig øker kraftig mot påmeldingsfristen. Antall påmeldte Råskinn er 1200 med plass for 800 til.

Vi ser at ungdommene melder seg på i Råtassen, og vi er nesten halvveis i å fylle opp puljene for 10-15 åringene. Ikke riktig samme antall påmeldinger i Knøttetassen enda der vi har lagt til rette for påmelding fram til kl. 10:00 på løpsdagen. Men husk å møt opp i god tid før kl 10, da vil være leit å måtte avvise små løpsentusiaster som har bestemt seg for å ta utfordringen!