Påmeldingen til Råskinnet følger interessen i toppårene 2013-2014

Påmeldingsmønsteret følger de senere årenes store interesse for dette "anderledsløpet". Puljene 4 og 5 Venner, ble fylt opp for en god stund siden, og nå kommer en jevn strøm av konkurranseløpere.

2016-04-20
TorerFB

Som i fjor er vi imponert over interessen fra de yngre og ungdommene. I Råtassens pulje 2 for klassen 12- og 13-åringer er det nå bare 50 plasser igjen.

Som tidligere år er vi nødt til å begrense antallet løpere, både totalt for ikke å utsette terrenget for unødig slittasje og i puljene for ikke å skape unødige køer. Dette for å tilfredsstille Kondis sitt kvalitetskrav.

Ikke vent med påmelding til siste dagen (det er det kun Knøttetassene som kan gjøre).

Kondis%20kvalitetsl%F8p.jpg