Ready Bandy - KnøtteCup lørdag 9. mars 2019

Ready%20Kn%F8ttecup%202017.jpg

 

Ready Bandy - KnøtteCup lørdag 9. mars 2019

 

Ready Bandy inviterer med dette til sin tradisjonsrike KnøtteCup for årsklassene født 2011 og 2012 på kunstisen på Gressbanen, Stasjonsveien 24 på Holmen i Oslo.

 

Cupen spilles som 7er-bandy på 4 minibaner med kamper på 1 omgang à 25 minutters varighet. Lagene deles i tilpassede grupper på 4 lag fra samme årsklasse og ulike klubber. Alle lag vil få spille minimum 3 kamper, men det tas forbehold om uforutsette hendelser som at lag ikke møter etc. Slike hendelser vil vi søke å løse underveis. Ved påmelding fra rene jentelag (vennligst angi dette i påmeldingen) vil vi søke å plassere dem i egne grupper.

Alle spillere premieres.

Det legges opp til en kompakt turnering med ferdigspilte grupper i tidspuljene kl. 09.00 – 12.00 og kl. 13.00 – 16.00 med premieutdeling etter hver tidspulje.

 

Cupen spilles etter gjeldende regler, føringer og anbefalinger fra Norges Bandyforbund. For øvrig blir Ready-regelen praktisert.

«Når et lag leder med 3 mål kan motstanderen få satt inn en ekstra spiller så lenge stillingen ikke reduseres».

Hvert lag skal levere laglister til speakertjeneste før spillestart.

 

Vi tilbyr som tidligere hyggelig cafe og skøyteslip. 

Vel møtt til en hyggelig turnering fylt med entusiasme og glede for de aller yngste!

 

Påmeldingsfrist: Tirsdag 27. februar – eller så fort det blir fulltegnet. Vær rask.

Påmeldingsavgift: Årskull 2011 NOK 1.200,- og årskull 2012 NOK 900,-

Påmelding:

Elektronisk påmelding via våre nettsider «Ready.no» velg avdeling «Bandy» og «Readys bandycuper» under Meny’en på venstre side.

Gå deretter inn på den aktuelle cup. Refusjon av halv påmeldingsavgift hvis avmelding før påmeldingsfrist.

Ready Knøttecup 9 mars 2019

 

NB:

Blir påmeldingen over 32 lag vil vi forbeholde oss retten til å redusere omgangene til 20 minutter for at flere lag skal kunne få delta.

Da vil vi utvide med en ekstra tidspulje. Vårt ønske er ikke å måtte avvise noen lag. Vi ber om forståelse for dette!

 

Cup-ansvarlig:

Henning Madsen

Mobil: 99 51 55 69

E-post: henning.madsen@norgesgruppen.no

 

Ready%20kn%F8ttecup.jpg